ТӨЛӨӨЛӨН НЭХЭМЖЛЭЛ

 Зорилго

   Комиссын гишүүн нь  ХЭҮК-ын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.1дэх хэсэгт  аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн тухай асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй гэж заасны дагуу иргэдэд учирсан эд хөрөнгө, сэтгэл санаа, нэр төр, алдар хүнд, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг шүүхэд хандан төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах замаар шийдвэрлэх, ажилтнуудын хариуцлагыг дээшлүүлэхэд энэхүү ажиллагааны зорилго оршино.

  Төлөөлөн нэхэмжлэл гаргахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээний холбогдох зүйл заалтыг үндэслэл болгоно. Үүнд:

1.    Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.14 дэх хэсэг Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх;

2.    Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 44 дүгээр бүлэгт заасан Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас иргэнд учирсан хохирлыг арилгах;

3.    Иргэний хуулийн 498 дугаар зүйлийн 498.1 дэх хэсэг Ажиллагсад  хөдөлмөрийн гэрээ  буюу албан тушаалын дагуу хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх явцад гэм буруутай үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ээрээ бусдад учруулсан гэм хорын хариуцлагыг түүнийг ажиллуулж байгаа  ажил  олгогч хүлээх;

4.    Иргэний хуулийн 498 дугаар зүйлийн 498.2 дахь хэсэг Хуульд өөрөөр заагаагүй бол  төрийн албан хаагч  албан үүргээ зөрчсөн гэм буруутай үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийн улмаас бусдад гэм хор учруулсан бол уг гэм хорыг түүний ажиллаж байгаа  хуулийн этгээд  буюу төр хариуцан арилгах;

5.    Иргэний хуулийн 511 дүгээр зүйлийн 511.1 дэх хэсэг Бусдын нэр төр, алдар хүнд,  ажил  хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан этгээд түүнийгээ бодит байдалд нийцэж байгааг нотолж чадахгүй бол эд хөрөнгийн хохирол арилгасныг үл харгалзан, эдийн бус гэм хорыг мөнгөн болон бусад хэлбэрээр арилгах үүрэг хүлээх;

6.    Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнүүд;

КОМИССООС ГАРГАСАН ТӨЛӨӨЛӨН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ

 


огноо

Хаана гаргасан

Юун тухай

Нэхэмжилсэн хохирлын хэмжээ

Нэхэмжлэлээс хангасан хохирлын хэмжээ

1

2003

Нийслэлийн ЧД-ийн шүүхэд

Нийслэлийн ИТХТ-ийн 2002 оны 46-р тогтоолыг хүчингүй болгуулах2

2004

БЗД-ийн шүүхэд

Ч.Эрдэнэ-Очирын хохирол барагдуулах

53.699.225

18.010.625

3

2006

ХУД-ийн шүүхэд

“Фүүд лэнд”-ийн хэргийн хохирогч 5 иргэнийг төлөөлж

258.276.000

74.878.000

4

2006

Орхон аймгийн сум дундын шүүхэд

Ч.Баяржаргалд учирсан хохиролыг нөхөн төлүүлэх тухай

43.719.619

16.250.587

5

2009

ЧД-ийн шүүхэд

Ц.Эрдэнэтөгсийн хохирол барагдуулах

7.176.362

6.956.361

6

2010

ХУД-ийн шүүх

Б.Дашдаваагийн хохирол барагдуулах тухай

2.464.000

1.664.000

7

2010

БГД-ийн шүүхэд

П.Чимэдрагчаад учирсан хохирол

13.500.000

13.500.000

8

2010

БЗД-ийн шүүхэд

С.Ичинхорлоогийн хохирол

45.300.000

6.500.000

9

2011

БГД-ийн шүүхэд

Т.Соёлмаад учирсан хохирол

12.540.000

1.040.000

 

 

Үйл явдал
«    Гуравдугаар сар 2012    »
ДаМяЛхПүБаБяНя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Санал асуулга
Таны бодлоор хүний эрхийн зөрчил үүсэхэд нөлөөлж буй гол хүчин зүйл юу вэ?
Хүнд суртал
Ядуурал
Уул уурхай
Хүний эрхийн мэдлэг ойлголтгүйгээс
Бусад