ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь дараах байгууллагуудын гишүүн юм.

 • Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Олон Улсын Зохицуулах Хороо
 • Ази Номхон Далайн Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулган

 Комисс Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Ази Номхон Далайн Бүс нутгийн Чуулганы бүрэн эрхт гишүүн байгууллагын хувьд үйл ажиллагаанд нь идэвхитэй оролцож байна. Чуулганаас жил бүр зохион байгуулдаг хуралдааны 10 дахийг нь 2005 онд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулсан билээ.


Хүний Эрхийг Хамгаалах, Хөхиүлэн Дэмжих Олон Улсын Зохицуулах Хороо

ОУЗХ-ны Дүрмийн дагуу Зэрэг олгох Дэд хороо нь Хорооны нарийн бичгийн дарга болох ХЭДКГ-ын Үндэсний байгууллагууд хариуцсан нэгжийн хүлээж авсан хүсэлтүүдийг авч үзэж, хянан шийдвэрлэх эрхтэй бөгөөд эдгээр хүсэлт гаргаж буй байгууллагууд нь Парисын зарчимд нийцэж буй эсэх талаар  ОУЗХ-ны гишүүдэд зөвлөмж гаргадаг. Дэд хорооны дүрмийн дагуу тус Хороо нь бүс нутаг тус бүрийн төлөөллөөс бүрддэг. Тухайлбал, Америкаас Канад (Дарга), Европоос Дани, Ази, Номхон далайгаас Солонгос, Африкаас Нигер тус тус байна.

Парисын зарчим болон дагуу ОУЗХ-ны Дэд хорооны дүрмийн дагуу зэрэг олгоход дараахь ангиллууд байдаг. Үүнд:

А. Парисын зарчимд нийцэж байгаа:
А(R): Нөөцөд байгаа – А статус олгоход танилцуулсан материал хангалттай бус байгаа,
Б. Ажиглагчийн статус – Парисын зарчимд бүрэн нийцээгүй эсвэл тодорхойлолт өгөхөд гаргасан мэдээлэл хангалттай бус байгаа,

В. Парисын зарчимд нийцээгүй

ОУЗХ-ны журмын дагуу магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагууд өөрийн нөхцөл байдалтай холбоотой аливаа өөрчлөлт, энэ нь тухайн байгууллагын Парисын зарчмаар хүлээсэн үүрэг, хэм хэмжээг дагаж мөрдөхөд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар ОУЗХ-ны Дэд хороонд цаг тухайд нь мэдээлж байх үүрэгтэй.

Комисс 2003, 2008 онуудад тус тус Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Олон Улсын Зохицуулах Хорооны “А” статусын магадлан итгэмжлэл авсан.

www.asiapacificforum.net/working-with-others/icc

Ази Номхон Далайн Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулган

Ази Номхон далайн Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулган (АНДХЭҮБЧ) нь манай бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын хамтын ажиллагааны байгууллага юм. Энэхүү чуулган 1996 онд байгуулагдсан.

Ази Номхон Далайн Чуулган нь НҮБ-ын “Парисын Зарчмуудын” хүрээнд үүсэн байгуулагдсан бүрэн эрхт 14 гишүүн орноос бүрдэх бөгөөд түүнээс гадна тус байгууллагад 3 “орлогч гишүүн” байгууллага ордог байна. Уг байгууллагын гишүүнчлэлд Ази Номхон Далайн бүсийн олон улс орныг хамруулдаг.

Ази Номхон Далайн Чуулганы Зөвлөл гэж бий. Энэ нь Чуулганы шийдвэр гаргах бүрэн эрхт хэсэг бөгөөд бүрэн эрхт орон бүрийн ахлах төлөөлөгчдөөс бүрдэнэ.  Ази Номхон Далайн Чуулганы Хэрэг Эрхлэх Газар нь Чуулганы Зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ба өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулна.

Ази Номхон Далайн Чуулганы гишүүнчлэлийг гурван төрөлд ангилна:

 • Бүрэн эрхт гишүүн
 • Нэр дэвшигч гишүүн
 • Орлогч гишүүн
Гишүүнчлэлийн эрхийг Чуулганы Зөвлөл шийдвэрлэн олгоно. Бүрэн эрхт гишүүн болохын тулд тухайн Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллага НҮБ-ын гаргасан Парисын Зарчмуудад нийцсэн байх ёстой.

Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс тус байгууллагад бүрэн эрхт гишүүнээр элсэн орж,  идэвхтэй хамтын ажиллагаа явуулж байна.

Ази Номхон Далайн Чуулганы гишүүн нь гишүүнчлэлийн ангиллаас хамааран жилийн хураамж төлнө.

АНДХЭҮБЧ нь дараахь үйл ажиллагааг явуулдаг:

 • Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллага байгуулах болон Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт явуулах, сүлжээ үүсгэх, ажилтан солилцох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Гишүүн байгууллагуудад хүний эрхийг хамгаалах, хяналт тавих, хөхиүлэн дэмжих үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй явуулахад чиглэсэн мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
 • Бүс нутгийн засгийн газрууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

АНДХЭҮБЧ-аас Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын явуулсан зарим ажлыг бусад улс оронд авч хэрэгжүүлж болох тэргүүн туршлага хэмээн үнэлж, манай туршлагад суурилсан сургалтуудыг зохион явуулж байна. Үүнд:

 • “Эрүү шүүлтийг хориглох нь” нээлттэй хяналт шалгалт
 • Нийслэл хот болон бусад томоохон суурин газруудад хотод хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдээс авч байсан татвар хураамжийг хүчингүй болгуулсан ажил
 • Хуулийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэдэд учирсан хохирлыг арилгах талаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гарган шийдвэрлүүлсэн туршлагуудыг нэрлэж болох юм. 

www.asiapacificforum.net/working-with-others/icc

Харилцан ойлголцлын санамж бичгүүд

Бид Олон Улсын болон Бүс Нутгийн байгууллагууд, Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай тогтвортой хамтран ажиллаж ирсэн.

Комисс нь 2009 онд Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс-той БНСУ-д ажиллаж байгаа цагаач иргэд, гадаадын ажиллагсад, гадаад хүнтэй гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах зорилгоор хамтран ажиллах тухай санамж бичиг байгуулсан.

Мөн дотооддоо дараахь байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, оролцогч байгууллагуудын ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор санамж бичгийг байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:

 • Цагдаагийн Ерөнхий Газар
 • Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
 • Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штаб
 • Хил Хамгаалах Ерөнхий Газар
 • Шүүхийн Шийдвэх Гүйцэтгэх Ерөнхий газар
 • Улсын Ерөнхий Прокурорын газар
 • Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо
Үйл явдал
«    Гуравдугаар сар 2012    »
ДаМяЛхПүБаБяНя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Санал асуулга
Таны бодлоор хүний эрхийн зөрчил үүсэхэд нөлөөлж буй гол хүчин зүйл юу вэ?
Хүнд суртал
Ядуурал
Уул уурхай
Хүний эрхийн мэдлэг ойлголтгүйгээс
Бусад