"Миний үг, миний оролцоо" парламентын мэтгэлцээн тэмцээн-2013

Жендэр ба Хүний эрх

Олон Улсын Хүний эрхийн өдрийг Монгол Улсад тэмдэглэж байна-2013

Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад