Мэдээллийн ил тод байдал

ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2015 оны төсвийн төсөл

2014 оны төсөв, төсвийн тодотгол

2014 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

2014 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

Нийгмийн даатгалын сангаас 2014 онд тэтгэмж авсан ажилтнуудын нэрсийн жагсаалт

Тендерийн зар

2013 он 

2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлбар
2013 оны худалдан авалтын тайлан

2013 оны санхүүгийн тайлан
2013 оны санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
2013 оны мөнгөн гүйлгээний тайлан
Цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын төсөв 2011-2014 он

Аудитын дүгнэлт

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ахлах мэргэжилтэн шалгаруулж авах тухай зар  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ХЭҮК-ын 2014 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

ХЭҮК-оос 2014 оны эхний хагас жилд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан мэдээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан  

АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХЭҮК-ын эрх бүхий ажилтны мэдээлэл

Нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

1.

Ж.Оюунхүү

Референт

262931

j.oyunkhuu@mn-nhrc.org

Даваа-Баасан

10.00-11.00

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр 2013 онд явуулсан үйл ажиллагааны тайлантай танилцахыг хүсвэл  энд дарна уу.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос авч хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй энд дарж танилцана уу.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын авлигын эсрэг 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 2-ын 7.1 заалтын хүрээнд Гомдол, хяналт, шалгалтын хэлтсээс хийж гүйцэтгэх хяналт, шалгалтын жагсаалтыг  эндээс үзнэ үү.

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжууд:

1. Авлигын эсрэг хууль

2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

3. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам

4. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн анкет

5. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягтыг бөглөх жишээ, зааварчилгаа

6. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах байгууллагын удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд өгөх зөвлөмж

7. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагчид өгөх зөвлөмж

Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад