Бидний тухай

Бидний алсын хараа: Бүх нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх

Бидний зорилго: Хүний эрхийн албан бус сургалт явуулах чадавхийг бэхжүүлэхийн тулд мэдээлэл харилцааны технологи, цахим сургалтын арга зүйд тулгуурлан олон нийтийн хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна.

Хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, эрхийнхээ төлөө тэмцэх чадварыг бий болгох зорилгоор  төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдэд чиглэсэн олон төрлийн сургалтуудыг зохион явуулдаг бөгөөд хамрах цар хүрээ жилээс жилд улам бүр нэмэгдэж байна.

Сургалтуудыг тухайн жилийн тэргүүлэх чиглэл, Комиссын жилийн төлөвлөгөө, байгууллага хамт олны хүсэлт, хамтран ажиллах саналд үндэслэн тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд аливаа салбарыг онцлог, эрэлт хэрэгцээнд  тохирсон хүний эрхийн сургалтын арга зүй, агуулгыг боловсруулан ажилладаг.

Тооны хэлээр 

Хүний эрхийн сургалт

2001

2002

2003

2004

2005

Нийт цаг

N/A

403

N/A

389

435

Нийт оролцогч

40

1149

N/A

1809

2952

  

Хүний эрхийн сургалт

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Төлөвлөгөөт сургалт

Нийт цаг

415

400

591

234

147

149

75

Нийт оролцогч

3855

4460

2749

2415

2224

2012

387

Төлөвлөгөөт бус сургалт

Нийт цаг

194

N/A

55

117

86

48

81

 

Сүүлд засварласан: 2013 он, Луу сарын 29, Лхагва, 9:12