Гадаад хамтын ажиллагаа 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
2017-11-27

4.1.1. Ази Номхон Далайн Бүс нутгийн хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулганыг даргалахтай холбоотой мэдээлэл харилцааг зохицуулах үүднээс АНДЧ-ны Хэрэг эрхлэх газрын орлогч дарга Пип Даргантай харилцаж НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн статусын асуудал эрхэлсэн Комиссын 6 дугаар хуралд болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох талаар цахим шуудангаар мэдээллээр хангав. Мөн АНДЧ-ын бүс нутгийн хурал даргалахтай холбоотой хурлын материалыг монгол хэл рүү орчуулав. АНДЧ-ны Ажлын албатай харилцан...

Гурван талт түншлэлийн долоо дахь уулзалт амжилттай болж өнгөрлөө
2017-07-19

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газар, ХЭҮБ-уудын Дэлхийн Холбоо нь байгууллага хоорондын ойлголцол, хамтын ажиллагааг дэмжих, хүний болоод санхүүгийн нөөцийг өгөөжтэй, үр дүнд суурилсан байдлаар зохион байгуулахын тулд Гурван талт түншлэлийн уулзалтыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК