Үндэсний цөөнх (цаатан) хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны тайлан (2010 он)
2013-04-9

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас хэрэгжүүлж буй "Үндэсний цөөнх цаатан хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт” төслийн хүрээнд "Соён-тайга” төрийн бус байгууллагатай хамтран 2010 оны 1 дүгээр сарын 6-18-ний өдрүүдэд Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумд оршин суудаг үндэсний цөөнх цаатан иргэдийн эрхийн хэрэгжилтийн байдалд цогц судалгааг хийв. Судалгааны зорилго нь Монгол Улсын үндэсний цөөнхийн хамгийн бага төлөөлөл болох цаатан иргэдийн эрх ашгийг ...

Казах, тува хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал (2010 он)
2013-04-9

Боловсрол бүх нийтэд хүртээмжтэй, суралцах боломжтой байх нь хүнийг нийгэм, эдийн засгийн амьдралд эрх тэгш оролцох, амьжиргааны түвшингээ дээшлүүлэх, эрх эрх чөлөөгөө эдлэх амин чухал нөхцөл болдог. Иймээс аль ч улс орон үндэстний цөөнхийнхөө хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхэд онцгой ач холбогдол өгч, илүү их анхаарал тавьдаг. Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний анхаарал татсан асуудлуудын нэг бол яах аргагүй үндэстний цөөнхийн сурч боловсрох эрхийн асуудал бөгөөд манай улсад өөрийн...

Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй “ Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмж” (2009 он)
2013-04-9

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Нийслэлийн Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн зарим хороодын эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмжийн байдалд хяналт-шинжилгээ хийв. Энэхүү судалгааны зорилго нь эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмжийн чанар, түвшинг тодорхойлох, хүртээмжид сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илрүүлж, зөрчил, дутагдлыг арилгуулах явдал байлаа.  Судалгааг эндээс үзнэ үү. [328.72 Kb]...

Монгол Улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд (2008 он)
2013-04-9

Монгол Улс зах зээлийн харилцаанд шилжих шилжилтийн явцад нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд олонтоо гарч ирсний нэг нь хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудал юм. Эдийн засгийн болон улс төрийн шинэчлэл нь гэнэтийн, таагүй үр дагаврыг авчирсан бөгөөд ядуурал, ажилгүйдэл, нийгмийн үйлчилгээний жигд бус хүртээмж, шилжилт хөдөлгөөн, хямд хүч ажиллуулах бизнесийн сонирхол, эмзэг бүлгийн хүмүүсийн гэр бүлийн орчин, тэдний өөртөө итгэх итгэл алдарсан байдал, эцэг эхийн хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх ойлголт ...

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад Ажиллаж Буй Монгол Иргэдийн Зарим Эрхийн Хэрэгжилт (2007 он)
2013-04-9

Монгол орны нийгэм, эдийн засгийн байдал харьцангуй тогтворжиж байгаа ч хүн амын орлого бодитой нэмэгдэхгүй байгаа нь иргэдийг ялангуяа залуу, дунд үеийнхнийг хүнд хэцүү боловч цалин хөлс өндөртэй хөдөлмөрийн зах зээлийг сонгоход хүргэж байна. Манай улсаас авч буй ажиллах хүчний тоогоороо Бүгд Найрамдах Солонгос Улс тэргүүлдэг бөгөөд өнөөгийн байдлаар нийт 28720 орчим Монгол иргэд ажиллаж, амьдарч байна. Тэдний дөнгөж 60 хувь нь л албан ёсны гэрээгээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК