Хамтран ажиллах Санамж бичгийг танилцууллаа
2017-02-7

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ховд аймаг дахь ажилтан  аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын үүргийг тор орлон гүйцэтгэгч А. Жамьянсүрэнтэй уулзаж цаашид хамтран ажиллах тухайгаа танилцуулан хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц, байгаль орчны салбаруудад хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулах, талуудын хамтын ажиллагааг уялдуулан бэхжүүлэх мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нар чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд...

Тайлан уулзалт зохион байгууллаа
2016-12-7

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2005 оноос эхлэн хууль, хүчний байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, хамгаалах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хүний эрхийн болон хууль, эрх зүйн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа хийх, байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор санамж бичиг байгуулан ажиллаж байгаа билээ....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК