Гадаад хамтын ажиллагаа
2013-02-25

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн дөрөвдүгээр бүлгийн Комиссын бүрэн эрх хэсгийн 13.2.2-зүйлд "Олон улсын, бүсийн, хүний эрхийн бусад үндэсний байгууллагатай хамтран ажиллах” гэж заасны дагуу Комисс нь дараах хамтын ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд олон улсын, үндэсний байгууллагуудтай олон талаар хамтран ажиллаж байна. Хамтын ажиллагааны чиглэл: Олон улсын Зохицуулах Хорооны "А” статус бүхий бүрэн эрхтэй гишүүн; Ази Номхон Далайн орнуудын Чуулганы бүрэн эрхт гишүүн...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК