Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазраас зохион байгуулж буй "Хуулийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг" арга хэмжээнд оролцоно
2017-05-23

  Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазраас "Хуулийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг" арга хэмжээг 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр 12:00-16:00 цагт Олон улсын худалдааны төвийн задгай талбайд зохион байгуулна. Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс нь хүний эрхийг сахин хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиг үүргийнхээ хүрээнд уг арга хэмжээнд оролцож иргэдээс Хүний эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол хүсэлтийг хүлээн авч, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, хүний эрхийн олон улсын гэрээний талаарх ...

Дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллана
2017-05-23

Хэнтий аймагт "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд төрийн байгууллагын төлөөллөөр бүрдсэн ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна. Ажлын хэсэг 6-р сарын 5-ний өдрөөс 2 хэсэгт хуваагдан Батноров, Норовлин, Баян-Адарга, Бор-Өндөр, Цэнхэрмандал, Дархан, Галшар сумдад ажиллана....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК