Санамж бичиг
2013-02-26

Бид олон улс, бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээнд төр, иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан тогтвортой хамтран ажиллаж байна.  ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ САХИН ХАМГААЛАХ, ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (2001-2015 он) дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү. [100.48 Kb]     № Хүний эрхийн Үндэсний...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК