2018 оны эхний хагас жилд 317 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээ
2018-04-26

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 317 гомдол хүлээн авч, 270 гомдлыг шийдвэрлэсэн байх бөгөөд үлдэгдэл 47 гомдол ажиллагаанд байна. Үүнээс 119 нь орон нутгаас ирүүлсэн гомдол байсан бөгөөд ХЭҮК-ын орон нутаг дахь ажилтнууд хариуцан холбогдох ажиллагааг явуулж шийдвэрлэсэн байна....

2018 оны эхний хагас жилд 647 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль зөвлөгөө өгч ажиллалаа
2018-04-26

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2018 оны эхний хагас жилд нийт 647 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад утсаар 109, цахимаар 7, биечлэн 531 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад нийт 15,529 минут буюу 258 цаг 49 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 105 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1,948 минут буюу 32 цаг 28 минут, орон нутагт 542 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 13,581 минут буюу 226 цаг 21 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа....

Эрх зөрчигдсөн хүмүүсийн эрхийг сэргээлгэхээр шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргаад байна
2017-11-27

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2017 оны эхний хагас жилд 2 төлөөлөн нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд одоогоор шүүх хурлын тов гараагүй, шүүхээр шийдвэрлэгдээгүй байна. Мөн өмнөх оны үлдэгдэл 1 төлөөлөн нэхэмжлэлийн шүүх хурал болж бүрэн шийдвэрлэгдсэн байна. 1. Комиссоос Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8 дугаар багийн иргэн Д.Мөнх-Эрдэнэд хууль бусаар эрүүгийн хэрэгт шалгагдсаны улмаас учирсан гэм хорын хохирол 238,227,592 төгрөг нөхөн төлүүлэхээр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 17 дугаар...

2017 оны 9, 10 дугаар сард 48 хяналт шалгалтыг хийлээ
2017-11-27

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2017 оны 9, 10 дугаар сард үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасны дагуу  42 обьектод, нийт 48 хяналт шалгалт хийлээ. Хүний эрхийн хяналт шалгалтад Хилийн мэргэжлийн алба, Мэргэжлийн хяналтын орон нутаг дахь хэлтэс, ШШГЕГ-ын харьяа төвлөрсөн хорих анги, цагдан хорих байр, аймгууд дахь Цагдаагийн газрын харьяа захиргааны журмаар саатуулах байр, эрүүлжүүлэх байрууд зэрэг хамрагдсан байна. ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2017 оны эхний хагас жилд хийсэн хяналт шалгалтын тойм мэдээ
2017-11-27

Комисс төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус нийт 50 хяналт шалгалт хийсэн байна. Зорилго Шалгалт хийсэн обьект Тоо Авсан арга хэмжээ   Мэдээллийн дагуу ШШГЕГ-ын харьяа Хорих 409, 425 дугаар анги 2 Өнөр бүл хүүхдийн төв 1   2017 оны Комиссын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу ШШГЕГ-ын харьяа Хорих 433, 435, 445, 457, 423, 413 анги 6 Хүний эрх,...

Эхний 11 сарын байдлаар 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгөөд байна
2017-11-27

2017 оны эхний 10 сарын байдлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нийт 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгснөөс Улаанбаатар хотод нийт 131 иргэнд 32 цаг 41 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.   Мөн 2017 оны хагас жилийн байдлаар утсаар 77, цахимаар 7, биечлэн 659 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 16291 минут буюу 271 цагийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 131 иргэн, аж ахуйн...

Гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагаа (2001-2017 он)
2017-11-20

Комисс 2001-2017 оны эхний 10 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас  нийт 5342 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн бөгөөд өмнөх жилүүдэд дунджаар 200 орчим гомдол хүлээн авч, шалгаж шийдвэрлэж байсан бол сүүлийн 5 жилийн байдлаар жилд дунджаар хүлээн авч, шийдвэрлэсэн гомдлын тоо жилд дунджаар 600 орчим болж 3 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна....

Хууль зүйн зөвлөгөө
2013-02-20

Комисс нь иргэн, аж, ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчлийн талаарх өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхээс гадна иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон Улсын гэрээ, конвенц, Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх асуудлаар үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг. Хууль зүйн зөвлөгөө авахаар хандсан иргэдийн тоо жилд дундажаар 200-400 орчим байсан бол сүүлийн 5 жилийн...

Гомдол шийдвэрлэх үйл явц
2013-02-20

Комисс гомдлыг албан ёсоор хүлээн авсны дараа гомдлыг шалгах ажиллагаа эхэлдэг. Хуулийн дагуу 30 хоногт багтаан шийдвэрлэх үндсэн дээр шалгах ажиллагааг төлөвлөж явуулах ёстой. Нэмэлт судалгаа, шалгалт хийх шаардлагатай бол хугацааг Комиссын дарга 60 хүртэл хоногоор сунгаж болно. Өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан нь хуульд заасан дээрх хугацаанд гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Комисст гомдлыг дараах ерөнхий процессын дагуу шийдвэрлэнэ. Гомдол...

Гомдол гаргах журам
2013-02-20

Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөг нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн гэж үзвэл Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч Комисст гомдол гаргах эрхтэй. Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын иргэний адил Комисст гомдол гаргах эрх эдэлнэ. Иргэний эрхийн бүрэн чадамжгүй, зарим буюу хэсэгчилсэн чадамжтай ...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК