Сургалт

Хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа /оноор/

Хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, эрхийнхээ төлөө тэмцэх чадварыг бий болгох зорилгоор  төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдэд чиглэсэн олон төрлийн сургалтуудыг зохион явуулдаг бөгөөд хамрах цар хүрээ жилээс жилд улам бүр нэмэгдэж байна.

Сургалтуудыг тухайн жилийн тэргүүлэх чиглэл, Комиссын жилийн төлөвлөгөө, байгууллага хамт олны хүсэлт, хамтран ажиллах саналд үндэслэн тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд аливаа салбарыг онцлог, эрэлт хэрэгцээнд  тохирсон хүний эрхийн сургалтын арга зүй, агуулгыг боловсруулан ажилладаг.

Тооны хэлээр


Он

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001Цаг

486

193

197

233

351

646

400

609

435

389

N/A

403

N/A
Оролцогч

3338

1895

387

2012

2996

4128

2749

4460

3855

2952

1809

N/A

1149

 

 

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК