» » » Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой бичил уурхай" төслийг хэрэгжүүлж байна

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой бичил уурхай" төслийг хэрэгжүүлж байна

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой бичил уурхай" төслийн 2016 оны эхний хагас жилийн тайлантай энд дарж [751.01 Kb] танилцана уу.

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК