» » » “Хүний эрхийн чиглэлд хэм хэмжээ тогтоосон болон эрх зүйн актыг боловсронгуй болгоход Омбудсманы гүйцэтгэх үүрэг роль” хуралд оролцлоо

“Хүний эрхийн чиглэлд хэм хэмжээ тогтоосон болон эрх зүйн актыг боловсронгуй болгоход Омбудсманы гүйцэтгэх үүрэг роль” хуралд оролцлоо

Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Бишкек болон Чолпон Ата хотод 2017 оны 9 дүгээр сарын 6-8-ны өдрүүдэд болсон "Хүний эрхийн чиглэлд хэм хэмжээ тогтоосон болон эрх зүйн актыг боловсронгуй болгоход Омбудсманы гүйцэтгэх үүрэг роль” сэдэвт олон улсын хуралд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н.Ганбаяр оролцоод ирлээ.

“Хүний эрхийн чиглэлд хэм хэмжээ тогтоосон болон эрх зүйн актыг боловсронгуй болгоход Омбудсманы гүйцэтгэх үүрэг роль” хуралд оролцлоо
“Хүний эрхийн чиглэлд хэм хэмжээ тогтоосон болон эрх зүйн актыг боловсронгуй болгоход Омбудсманы гүйцэтгэх үүрэг роль” хуралд оролцлоо 

Тус хурлаар 4 сэдэв асуудлыг хөндөж, хэлэлцсэн байна. Тухайлбал, "Хорих байгууллагуудын тогтолцоо:шинэчлэл, хоригдогчдыг эргэн нийгэмшүүлэх нь”, "Иргэдийн сонгуулийн эрх хэрэгжихэд Омбудсманы гүйцэтгэх үүрэг”, "Шүүхийн шинэтгэл”, "Хүүхдийн эрх”-ийн чиглэлээр салбар хуралдаануудыг зохион байгуулжээ.

“Хүний эрхийн чиглэлд хэм хэмжээ тогтоосон болон эрх зүйн актыг боловсронгуй болгоход Омбудсманы гүйцэтгэх үүрэг роль” хуралд оролцлоо

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК