» » » Идэвх зүтгэл гарган ажилласныг нь үнэлж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг “Хүний эрх” тэмдгээр шагналаа

Идэвх зүтгэл гарган ажилласныг нь үнэлж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг “Хүний эрх” тэмдгээр шагналаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын тушаалаар баталсан "Хүний эрх” хүндэт тэмдгээр шагнах журмын хоёрдугаар заалтыг үндэслэн хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж "Оюу Толгойн хяналт” төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал Дүгэрсүрэнгийн Сүхгэрэлийг Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийг тохиолдуулан "Хүний эрх” хүндэт тэмдгээр шагнасныг 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж гардуулан өгөв. 

Идэвх зүтгэл гарган ажилласныг нь үнэлж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг “Хүний эрх” тэмдгээр шагналаа
Идэвх зүтгэл гарган ажилласныг нь үнэлж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг “Хүний эрх” тэмдгээр шагналаа

Д.Сүхгэрэл нь хүний эрхийн салбарт олон жил тууштай, үр бүтээлтэй ажиллаж ирсэн бөгөөд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх Орон тооны бус зөвлөлийн гишүүнээр сүүлийн 6 жил тасралтгүй ажиллаж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл юм. "Хүний эрх" тэмдэг нь хүний эрхийн салбарт амжилт, бүтээл гаргасан зүтгэлтэнгүүдэд олгодог, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дээд шагнал юм. Идэвх зүтгэл гарган ажилласныг нь үнэлж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг “Хүний эрх” тэмдгээр шагналаа
Идэвх зүтгэл гарган ажилласныг нь үнэлж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг “Хүний эрх” тэмдгээр шагналаа
Идэвх зүтгэл гарган ажилласныг нь үнэлж иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг “Хүний эрх” тэмдгээр шагналаа

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК