» » » "Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт" сэдвээр сургалт явууллаа

"Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт" сэдвээр сургалт явууллаа

"Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт" сэдвээр сургалт явууллааХүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хүний эрхийн боловсрол хариуцсан референт Х.Цэцгээ 2018 оны 02 дугаар 28-ны өдөр Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн ажилтнуудад "Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт" сэдвээр  сургалт хийлээ. Тус сургалт нь Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Цагдаагийн Ерөнхий Газар хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй бөгөөд сургалтад ЦЕГ-ын 52 албан хаагч хамрагдав. Сургалтын үеэр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос тус байгууллагын номын санд хүний эрхийн гарын авлага, номын багцыг гардуулан өглөө. 

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК