» » » 72 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээ

72 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээ

72 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээМонгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 72 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээ. Мөн орон нутгийн иргэдээс нийт  28 гомдол ирүүлснээс 9 гомдлыг шийдвэрлэж, одоогоор ажиллагаанд 6 гомдол байна.

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК