» » » Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байнаЖендэрийн шударга ёс, тэгш эрхийг дэмжсэн соёлыг төлөвшүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эр жендэртэй холбоотой асуудлаар нийгмийн олон бүлэг, ялангуяа хөвгүүд, эрэгтэйчүүдтэй хамтран ажиллах үндэсний чадавх бий болгох зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 21 аймаг дахь ажилтнууд Улаанбаатар хотноо "Жендэрийн шударга ёс ба маскулинити/эр жендэр” сэдэвт сургалтад хамрагдаж байна. Сургалтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын захиалгаар НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний багш нар тусгай хөтөлбөрийн дагуулж явуулж байгаа юм

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК