Хүний эрхийг хамгаалагч эмэгтэйчүүдийн олон улсын өдөрт зориулсан мэндчилгээ
Өчигдөр, 18:28

Хүний эрхийг хамгаалагч эмэгтэйчүүдийн эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн энэ өдрийн халуун мэндчилгээг хүний эрхийн төлөө тэмцэгч нийт эмэгтэйчүүддээ дэвшүүлье. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблей 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр "Хүний эрхийн хамгаалагч эмэгтэйчүүдийг хамгаалах нь” анхны тогтоолыг батлан гаргасан бөгөөд энэ нь хүний эрхийг хамгаалагч эмэгтэйчүүдийн болон хүний эрхийн төлөө, жендэрийн эрх тэгш байдлын төлөө тэмцдэг бүхий л хүмүүсийн эрхийг баталгаажуулж, тэдэнд тулгарч...

Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн төсөлд хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцэж буйд дүн шинжилгээ хийж, санал гаргасан байдал
Өчигдөр, 11:49

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлаар хэлэлцэх хууль тогтооомж, бодлогын баримт бичгийн төсөлд хүний эрхийн үүднээс дүн шинжилгээ хийж, санал хүргүүлэх нь Комиссын бодлого дүн шинжилгээний ажлын салшгүй нэг хэсэг юм....

Уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцлоо
Өчигдөр, 11:35

2015оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр "Үндэсний Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг бодлого төлөвлөлтөд тусгах нь” хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж оролцлоо. Тус хэлэлцүүлэг дээр Комиссын дарга 2015 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах Үндэсний байгууллагын Олон улсын Зохицуулах Хорооны 12 дахь олон улсын бага хурлаас батлан гаргасан "2030 он хүртэл Тогтвортой Хөгжлийг Хангах Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Хүний эрхийн үндэсний...

Монгол бичгийн сургалтад хамрагдав
2015-11-26

2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажилтнууд монгол бичгийн сургалтад хамрагдлаа. Уг сургалтыг "Бичиг соёл” төвийн багш Д.Ганбаатар явуулав....

Сургалт зохион байгуулав
2015-11-23

 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-нд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний газарт "Ажлын байрны дарамт, шахалт” сэдэвт сургалтыг явууллаа. Төрийн албан хаагчдын хүний эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрлөх эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилго бүхий уг сургалтад тус байгууллагын 67 ажилтан, албан хаагчид хамрагдав....

“Хүний эрхийн тухай ярилцъя” ээлжит уулзалт боллоо
2015-11-20

2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй нийгэм форумтой хамтран "Хүний эрхийн тухай ярилцъя” өглөөний уулзалтыг хийлээ. Уулзалтад төрийн болон төрийн бус байгууллагын 27 төлөөлөл оролцлоо. Энэ удаагийн уулзалтын сэдэв нь ”Ураны уурхай-Хүний эрх” байсан бөгөөд "Их Бага Баяншарга” ТББ-ын тэргүүн Л.Бор, Монголын эрдэмтдийн Үндэсний зөвлөлийн тэргүүн эрдэмтэн С.Цэрэнчимэд, Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын малчин Д.Норсүрэн, "Урангүй Монгол” хөдөлгөөний...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК