ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТАЛБАРТ ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Бид та бүхэнд дараах сургалтуудыг үнэгүй санал болгож байна. Үүнд:

Нээлттэй (багшгүй) цахим сургалтууд:

- Хүний эрхийн үндсэн ойлголт ШИНЭ! (Бэлтгэж байна)

Хугацаат (багштай) цахим сургалтууд:

- Хүний эрхийн мониторинг (Шинээр элсэлт аваагүй байна)

- Хүний эрхийн боловсрол (Шинээр элсэлт аваагүй байна)

- Хүний эрхэд суурилсан хандлага ШИНЭ! (Бэлтгэж байна)

- Хүний эрх ба бизнес ШИНЭ! (Бэлтгэж байна)

Алгасах одоо байгаа курсүүд

Одоо байгаа курсүүд


Алгасах мэдээ

Мэдээ

(Энэ хэсэгт шинэ мэдээ оруулаагүй байна)