Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хэрхэн гомдол гаргах вэ?

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж 2013 оны 11 дүгээр сарын 11-нд Ийгл телевизэд өгсөн ярилцлага, "Бадарчийн Жаргалмаа" нэвтрүүлэг

Иргэдийн сонгох, сонгогдох эрх

Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад