Өсвөр насны охидын нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрхийн асуудлаар НҮБ-ын гэрээний хороодоос өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн явцыг үнэлэх, мэдээлэл цуглуулах ажлыг хэрэгжүүлж байна
2017-11-27

2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын тушаалаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн амын сантай хамтран охид, эмэгтэйчүүд, тэр дундаа эмзэг бүлгийн (насанд хүрээгүй, ядуу, тусгай хэрэгцээт, алслагдсан бүсэд амьдарч буй, бэлгийн мөлжлөгт өртөх эрсдэлтэй гэх мэт) охид, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд,  бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрхийн асуудал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар Монгол Улсын...

ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ САХИН ХАМГААЛАХ, ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (2001-2017 он)
2017-11-27

№ Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос бусад байгууллагуудтай байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичиг Үйл ажиллагааны зорилго, хамтын ажиллагааны чиглэл Хугацаа Тайлбар (Он дарааллаар жагсаалтыг үйлдэв) ОЛОН УЛС, БҮС НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД 1 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн сан Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд хяналт, тавих, сургалт...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК