Гадаад хамтын ажиллагаа » Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Коммис
Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулганыг сайн удирдсан гэж Монгол Улсыг үнэлэв
2017-11-29

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2015-2017 онд Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулганыг тэргүүлэн ажиллаж байгаа билээ. 2015 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс АНДЧ-ын даргын сонгуульт ажлыг хүлээн авсан өгсөн бөгөөд өнөөдөр буюу 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж тус хариуцлагатай үүргийг Афганистан Улсын Хүний...

Гадаад хамтын ажиллагаа 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
2017-11-27

4.1.1. Ази Номхон Далайн Бүс нутгийн хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулганыг даргалахтай холбоотой мэдээлэл харилцааг зохицуулах үүднээс АНДЧ-ны Хэрэг эрхлэх газрын орлогч дарга Пип Даргантай харилцаж НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн статусын асуудал эрхэлсэн Комиссын 6 дугаар хуралд болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох талаар цахим шуудангаар мэдээллээр хангав. Мөн АНДЧ-ын бүс нутгийн хурал даргалахтай холбоотой хурлын материалыг монгол хэл рүү орчуулав. АНДЧ-ны Ажлын албатай харилцан...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК