Дагийгийн МӨНХСАЙХАН - Референт
Утас: 70342122
Цахим шуудан: bulgan@mn-nhrc.org
Хаяг: Булган аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны II давхарт

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдав
2018-05-28

Жендэрийн шударга ёс, тэгш эрхийг дэмжсэн соёлыг төлөвшүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эр жендэртэй холбоотой асуудлаар нийгмийн олон бүлэг, ялангуяа хөвгүүд, эрэгтэйчүүдтэй хамтран ажиллах үндэсний чадавх бий болгох зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 21 аймаг дахь ажилтнууд Улаанбаатар хотноо "Жендэрийн шударга ёс ба маскулинити/эр жендэр” сэдэвт сургалтад хамрагдав. Сургалтыг Монгол Улсын...

“Тэгш нийгэм холбоо” ТББ-ын салбар зөвлөлийн гишүүдэд хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав
2018-05-28

Иргэний нийгмийн байгууллагын хүний эрхэд суурилсан хандлагыг бэхжүүлэх, үйл ажиллагаагаа хүний эрхэд суурилсан хандлага арга зүйгээр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс "Тэгш нийгэм холбоо” ТББ-тай хамтран 2018 оны 05 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд тус байгууллагын салбар зөвлөлүүдийн гишүүд, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссийн орон нутаг дахь ажилтан нарт сургалтыг зохион байгууллаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах, нийгмийн...

“UPR дунд хугацааны тайланг дүгнэх, уулзалт, хэлэлцүүлэг”-ийг зохион байгууллаа
2018-05-28

PR буюу Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Зөвлөлийн ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлэг нь НҮБ-ын гишүүн улс бүрийн хүний эрхийн төлөв байдлыг 4,5 жил тутам дүгнэн хэлэлцэж, сайжруулах, ахиц гаргах чиглэлээр зөвлөмжилдөг НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн механизм юм. Монгол Улсын хүний эрхийн төлөв байдлыг 2015 оны 9 дүгээр сард 2 дахь удаагийн ээлжээр авч хэлэлцэж 156 зөвлөмж өгснөөс Монгол Улс 150 зөвлөмжийг хүлээн авсан байдаг. Үүнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газар 2016 оны 204...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутгийн ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна
2018-05-21

Жендэрийн шударга ёс, тэгш эрхийг дэмжсэн соёлыг төлөвшүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эр жендэртэй холбоотой асуудлаар нийгмийн олон бүлэг, ялангуяа хөвгүүд, эрэгтэйчүүдтэй хамтран ажиллах үндэсний чадавх бий болгох зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 21 аймаг дахь ажилтнууд Улаанбаатар хотноо "Жендэрийн шударга ёс ба маскулинити/эр жендэр” сэдэвт сургалтад хамрагдаж байна....

“Эмч, эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх” сургалт зохион байгуулж байна
2018-05-15

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эмч,...

Өмнөд Азид ял завших тохиолдлыг шийдвэрлэх, хүний эрхийг хэрэгжүүлэх тухай Катмандугийн Тунхаглалыг монгол хэлнээ орчууллаа
2018-05-4

Бэрхшээлийг тодорхойлж, дэвшлээ үнэлэн, урагш хөгжих нь: Өмнөд Азид ял завших асуудлыг шийдвэрлэн, хүний эрхийг хэрэгжүүлэх нь сэдэвт Олон улсын бага хурал Балба улсын Катманду хотноо 2018 оны 4 дүгээр сарын 9-11-ний өдөр болов. Афганистан, Бангладеш, Энэтхэг, Мальдив, Балба, Пакистан, Шри Ланк улсын хүний эрхийн үндэсний байгууллагууд болон Бутан улсын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Комисс Балба Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын зохион байгуулсан бага хуралд оролцлоо. Иордан,...

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагч нар сургалтад хамрагдав
2018-05-4

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хүсэлтээр 2018  оны 05 дугаар сарын 04-ны өдөр "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс", "Хөдөлмөрлөх эрх"-ийн чиглэлээр сургалт мэдээллийг хийлээ. Арга хэмжээ аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хурлын танхимд болж нийт 25 албан хаагч хамрагдлаа....

177 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль зөвлөгөө өгч ажиллалаа
2018-05-1

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2018 оны 2 болон 3 дугаар сард нийт 177 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад утсаар 17, цахимаар 3, биечлэн 157 хүнд 69 цаг 30 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 34 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад  10 цаг 20 минут, орон нутагт 123  иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 59 цаг 10 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.   Комисс нь иргэн, аж, ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүний эрх, эрх...

“Цагдаагийн алба ба Хүний эрх” сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулав
2018-05-1

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос ЦЕГ-ын Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-нд цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдад зориулсан хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 3 өдөр зохион байгуулав. Сургалтад Цагдаагийн ерөнхий газрын харъяа алба, байгууллагуудын сургалт хариуцсан орон нутгийн 16, нийслэлийн 10 ажилтан, нийт 26 алба хаагч оролцсон. Тэд энэхүү сургалтад хамрагдан хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэгдэх бөгөөд хүний...

72 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээ
2018-05-1

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 72 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээ. Мөн орон нутгийн иргэдээс нийт  28 гомдол ирүүлснээс 9 гомдлыг шийдвэрлэж, одоогоор ажиллагаанд 6 гомдол байна....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК