Зөвлөмжийн мэдээ 2016 оны 9 дүгээр сар
2016-10-13

2016 оны 9 дүгээр сарын 05-наас 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ныг хүртэлх хугацаанд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Гашуун сухайт хилийн боомт, Гурвантэс сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Шивээ хүрэн хилийн боомтын үйл ажиллагаа, тэнд ажиллаж буй ажилтан, албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн нөхцөл байдалтай танилцаж, тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхээр 2016 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Гаалийн ерөнхий газрын дарга, ...

Комиссын гишүүний зөвлөмж
2016-01-28

 Комиссын гишүүн нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлага, зөвлөмж гаргана. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй тохиолдолд шалтгаан, нөхцлийг арилгуулахаар зөвлөмж гаргадаг. Комиссын гишүүний зөвлөмжийг хүлээн авсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан 30 хоногийн дотор авсан арга хэмжээнийхээ тухай бичгээр хариу мэдэгдэх үүрэгтэй. Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авахаас татгалзсан...

Комиссын гишүүний зөвлөмж
2014-03-4

Комиссын гишүүн нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлага, зөвлөмж гаргана. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй тохиолдолд шалтгаан, нөхцлийг арилгуулахаар зөвлөмж гаргадаг. Комиссын гишүүний зөвлөмжийг хүлээн авсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан 30 хоногийн дотор авсан арга хэмжээнийхээ тухай бичгээр хариу мэдэгдэх үүрэгтэй. Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авахаас татгалзсан аж...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК