Дорнод аймаг дахь ХЭҮК-ын ахлах мэргэжилтэн Дамдинсүрэнгийн Дугарсүрэн
Утас: 70582122
Цахим шуудан: dornod@mn-nhrc.org
Хаяг: Дорнод аймаг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын II байр

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

08:00-12:00

13:00-17:00

Мягмар

08:00-12:00

13:00-17:00

Лхагва

08:00-12:00

13:00-17:00

Пүрэв

08:00-12:00

13:00-17:00

Баасан

08:00-12:00

13:00-17:00

Хөдөлмөрлөх эрхийн сургалтад хамрагдав
2017-09-18

Хүнийн эрхийн Үндэсний комисс, Үйлдвэрчний эвлэл, Фридрих эбертийн сантай хамтран Хэнтийн аймгийн Дадал суманд зохион байгуулагдсан "Хөдөлмөрлөх эрх" зүүн бүсийн сургалтад 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-12-ны өдрүүдэд хамрагдаж, өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Дорнод аймагт Хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд хийсэн ажил, хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэн оролцлоо....

Мэдээлэл хүргэн ажиллав
2017-05-23

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын нийт 25 албан хаагчдад 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр "Ажлын байрны бэлгийн дарамт” сэдвээр 40 минутын мэдээлэл хийж, хүний эрхийн чиглэлээр гарсан шинэ гарын авлага, тараах материалыг түгээн ажиллав....

Мэдээлэл хүргэн ажиллав
2017-05-23

Аймгийн ЗДТГ, Дорнод залуучуудын нэгдэлээс 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан "Эрүүл нийгэм-таны оролцоо” аяны хүрээнд зохион байгуулсан залуучуудын оролцоо уулзалтад оролцож ХЭҮК-ийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэж, брошур тараан ажиллав....

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хяналт шалгалт хийлээ
2017-04-21

Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 04 сарын 13-14-ний өдрүүдэд Дорнод аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдлын талаар илтгэх хуудас боловсруулан хүргүүлэн ажиллав...

Хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ
2017-04-21

Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын саатуулах, баривчлах байрны үйл ажиллагаанд хяналтыг 2017 оны 04 сарын 17-18-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаарх илтгэх хуудсыг хүргүүлэн ажиллав....

Хүний эрхийн талаар мэдээлэл хийв
2017-02-23

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хүсэлтээр тус газрын 60 гаруй ажилтан албан хаагчдад 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 30 минутын хугацаанд Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагаа болон хүний эрхийн талаарх товч ойголтыг хүргэж ажиллав....

Гарын авлага тараах материал өгөв
2017-02-23

2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос эрхлэн гаргасан 12 нэрийн 60 гаруй ном, сэтгүүл, гарын авлагыг иргэд олон нийтэд хүний эрхийн талаар боловсрол олгох, мэдээлэл хүргэх зорилгоор Аймгийн төв номын сангийн эрхлэгч Ж.Цагаанд  хүлээлгэн өглөө. Цаашид хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд хүний эрхийн боловсрол олгоход хамтран ажиллахаар болов....

Хүний эрхийн тодорхой чиглэлээр дүн шинжилгээ хийв
2017-01-26

Хүний эрхийн үндэсний комиссын төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 01 сард Байгаль орчны хууль тогтоомж ба эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалын тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээг аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын тайланд үндэслэн хийсэн тухай илтгэх хуудсыг хүргүүлэн ажиллав...

Сургалт зохион байгуулав
2017-01-26

Шинэ үндсэн хуулийн 25 жилийн ойг тохиолдуулан тус аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудад 2017 оны 01 сарын 13-ны өдөр Үндсэн хууль ба хүний эрх сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулав...

Хууль сурталчилав
2016-12-12

2016 оны 12 сарын 06-08-ны өдрүүдэд Баян-Уул, Баяндун Сэргэлэн, Цагаан-Овоо, Дашбалбар сумдад аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийнхөнтэй хамт хууль сурталчилан ажиллалаа. Хууль сурталчилах ажлын хүрээнд ХЭҮК-ийн үйл ажиллагааны талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэж, гарын авлага тараан ажиллав....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК