Баатарын ОТГОНЖАРГАЛ - Ахлах шинжээч
Утас: 70322122
Цахим шуудан: uvurkhangai@mn-nhrc.org
Хаяг: Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 5 дугаар баг "Идэр" төвийн 3 дугаар давхарт

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

" Жендэр ба хүний эрх " бүсийн сургалт зохион байгуулагдлаа
2018-11-2

ХЭҮК- нь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Төрийн албаны зөвлөлөөс 2018-2021 онд хэрэгжүүлж буй " Монгол Улсад мэргэжлийн , иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь " төслийн " Төрийн захиргаан дахь жендэрийн тэгш байдлыг дээшлүүлэх " 3 дахь үр дүнгийн ажлыг  хариуцан гүйцэтгэн ажиллаж байна. Дээрх төслийн  хүрээнд  Төрийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан " Жендэр ба хүний эрх" 2 өдрийн сургалтыг Орхон аймагт зохион байгууллаа....

Хөдөөгийн малчдын хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн талаар
2018-11-2

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2-т " Комисс хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулж, шаардлагтай мэдээллээр хангах" гэж заасныг үндэслэн Комиссын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд " Хөдөөгийн ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдалд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх" гэж тусгагдсаны дагуу орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургууль болон мэргэжил сургалт...

Өвөрхангай аймагт төвийн бүсийн сургалт зохион байгуулагдлаа
2018-11-2

Жендэрийн үндсэний хорооноос "Үндэсний болон салбарын жендэрийн бодлого төлөвлөлт, түүнийг орон нутагт хэрэгжүүлэх нь" бүсийн сургалт 2018 оны 10 дугаар сарын 8-ний өдөрӨвөрхангай аймагт зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд Архангай, Өвөрхангай , Баянхонгор аймгуудын ХЭҮК-ын Орон нутгийн ажилтанууд, төрийн байгууллагын удирдах ажилтнуудын хамт оролцлоо. ...

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлчдийг чадавхжуулах бүсчилсэн сургалтуудыг зохион байгууллаа
2018-07-5

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт зааснаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь "Хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомж, олон улсын гэрээг олон нийтэд сурталчлах, хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжих” чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг болно. Энэ хүрээнд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн ажилтан, сэтгүүлчдийн хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, үйл ажиллагаандаа хүний эрхэд суурилсан хандлагыг...

Гэр бүлд зориулсан сургалтанд хамрагдлаа
2018-06-19

2018 оны 06 сарын 16- ны өдөр буюу амралтын өдөр " Ноён хайрхан" ТББ, Аймгийн ГБХЗХГазар хамтран зохион байгуулсан " Нар гэрэлтсэн амьдрал " сэдэвт лекцинд суулаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн сэтгэл судлаач, Сэтгэл судлалын магистр, Гэр бүлийн сэтгэл зүйн мэргэшсэн зөвлөх Ш.Батболд " Гэр бүлийн сэтгэл зүй, хямарлаас сэргийлэх нь" сэдэвт лекц, Сэтгэл судлалын магистр, хүүхдийн сэтгэл зүйн мэргэшсэн зөвлөх Ш.Алтанцэцэг " Хүүхэд насаа хайрлаарай " сэдэвт лекцийг олонд хүргэлээ....

Дэлхийн Зөн ОУ байгууллагын Өвөрхангай ОНХХ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөтийн уулзалтанд оролцлоо
2018-06-19

2018 оны 06 сарын 15 ны өдөр Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын төрийн байгууллагуудын удирдлагуудыг хамруулсан 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, санал солилцох уулзалтыг Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагын Өвөрхангай ОНХХ-оос зохион байгуулан явууллаа. Тус уулзалтанд оролцож, хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар саналаа хүргүүллээ....

Төрийн болон ТББ, ОУ-ын байгууллагын хамтын ажиллагаа
2018-06-19

" Иргэдийн дуу Хоолой ба Түүний Үр нөлөө" аргачлалыг Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ дээр хэрэгжүүлж байгаа. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018.01.25-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолооор тус аргачлалыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд  Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар , хүртээмж, стандартын биелэлтийг үнэлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 06 сарын 12- ны өдөр Ахмад настан, 2018 оны 06 сарын 14- ний өдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт хийж, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах,...

Нээлттэй нийгэм форум Өвөрхангай аймагт
2018-06-13

2018 оны 06 сарын 11-12 ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймагт Нээлттэй нийгэм Форумаас Төрд хяналт тавих чиглэлээр ажилладаг ТББ-ын үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн орчинд гарсан өөрчлөлтүүд, тэдгээрийг ашиглан үр нөлөөгөө нэмэгдүүлэх боломжууд, мөн Нийтийн эрх ашгийн өмгөөллийн ойлголт, арга зүй, анхаарах асуудал сэдвийн хүрээнд төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулсан сургалт зохион байгуулагдлаа. Дээрх сэдвийн хүрэээнд ТББ-ын шийдвэр гаргах түвшинд оролцох оролцоо, нөлөөллийн шинэ...

Ажлын хэсгийн хуралдаанаар
2018-06-8

Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан " Иргэдийн оролцоог хангах" зорилтын хүрээнд Аймгийн ИТХ, " Дэлхийн зөн Монгол" ОУ-ын байгууллага,Аймгийн МШУТ хамтран " Иргэдийн дуу Хоолой ба Түүний Үр нөлөө" аргачлалыг Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ дээр хэрэгжүүлж байгаа  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018.01.25-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолооор тус аргачлалыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оны 06 сарын 08 ны өдөр Ахмад настан болон ХБИргэд гэсэн...

Нөлөөллийн үйл ажиллагаа
2018-06-8

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 4-р сургуулийн 11б ангийн сурагчид Эрүүл ,аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ эдлэхийн төлөө  санаачилга гарган, бодит үлгэрлэл үзүүлж, сургуулийнхаа ойролцоох зам талбайн замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулах санаачилга гарган, хийж хэрэгжүүллээ. Тус үйл ажиллагаа нь хүүхдүүд эрхийхээ төлөө өөрсдийн дуу хоолойгоо өргөж , өөрсдийн оролцоотойгоор олон нийтэд нөлөөлж чадсан үр дүнтэй ажил болжээ. ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК