Уртнасангийн ЧОЙЖИЛСҮРЭН - Ахлах мэргэжилтэн
Утас: 70272822
Цахим шуудан: tuv@mn-nhrc.org
Хаяг: Төв аймаг, Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын I давхарт

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

“Хүний эрхийн сургалт”
2017-07-3

2017 оны хагас жилийн байдлаар Төв аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн "Хүний эрхийн тухай ойлголт, хандлага”, "Харилцаа”, Жендэр ба хүний эрх”, "Харилцаа”, Жендэр ба хүний эрх”  сэдвүүдээр нийт 5 удаагийн сургалтаар нийт 104албан хаагч, иргэдэд хүний эрхийн сургалт хийсэн....

Үнэ төлбөргүй хуульзүйн зөвлөгөө өгч байна
2017-06-22

 2017 оны хагас жилийн байдлаар Төв аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 7 төрлийн эрхээр нийт 18 иргэнд 300 минут буюу 5 цагийн хуульзүйн зөвлөгөөн өгсөн байна. ...

Гомдол шийдвэрлэх ажиллагаа
2017-06-7

 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Комисс нь хүний эрхийг сахин хамгаалах чиг үүрэгтэй ба тус чиг үүргийн хүрээнд хүний эрхийн зөрчлийн талаарх гомдлыг хүлээн авч, шалгаж, шийдвэрлэдэг....

Хяналт шалгалт хийлээ
2017-05-23

Хүний эрхийн үндэсний комиссын Төв аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн У.Чойжилсүрэн нь Аймгийн Цагдаагийн газрын "Саатуулах, баривчлах байр”-нд 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр, ШШГА-ны харъяа "Цагдан хорих байр-нд 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр тус тус хяналт шалгалт хийлээ. ...

ШШГА-ны албан хаагч нарт хүний эрхийн сургалтыг зохион байгууллаа
2017-05-16

ШШГЕГ-тай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд хүсэлтээр Төв аймгийн ШШГА-ны албан хаагч нарт 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав....

Цагдаагийн газрын албан хаагч нарт хүний эрхийн сургалтыг зохион байгууллаа
2017-04-7

 Төв аймгийн Цагдаагийн газрын албан хаагч нарт хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд 30  албан хаагч хамрагдлаа. ...

Бүжинхэн цогцолбор цэцэрлэгийн ажилчидад сургалт хийлээ
2017-03-22

Хүсэлтээр Төв аймгийн Зуунмод сумын Бүжинхэн цогцолбор цэцэрлэгийн "А” байрны багш, ажилчидад  2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав. ...

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр
2017-03-16

Хүүхдийн хөдөлмөр нь сурч боловсрох, эрүүл байх боломжийг үгүйсгэж, ядуурлыг гүнзгийрүүлж байдаг тул хүний үндсэн эрхийн зөрчил гэж үздэг. Энэ нь эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлж, улмаар насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт, цалин хөлсийг бууруулах үр дагавартай тул хувь хүн, гэр бүл, цаашлаад макро эдийн засгийн хувьд ч сөрөг нөлөөтэй байдаг....

2001-2016 онд Хүний эрхийн үндэсний комисс 29 удаагийн төлөөлөн нэхэмжлэлээр 701.298.585 төгрөгний хохирол барагдуулжээ
2017-02-17

 2001-2016 онд Хүний эрхийн үндэсний комисс 29 удаагийн төлөөлөн нэхэмжлэлээр 701.298.585 төгрөгний хохирол барагдуулжээ....

“Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн сургалт” боллоо
2017-02-10

Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, ДЗОУБ-ын Төв ОНХХөтөлбөрөөс Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, салбарын эрхзүйн шинэчлэл, цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч, мэргэжил аргазүйгээр ханган, сумдын нийгмийн бодлогын ажилтнуудыг чадавхижуулах зорилго бүхий "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн сургалт”-ыг 2017 оны 02 дугаар сарын 08-09-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК