Ядамцоогийн ХОНГОРЗУЛ - Референт
Утас: 70453222
Цахим шуудан: uvs@mn-nhrc.org
Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, 3 дугаар баг, Ю.Цэдэнбалын талбайн дэргэд Централ оффисийн нэгдүгээр давхар

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

“Эмч, эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх” сургалт зохион байгуулж байна
2018-05-15

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эмч,...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтийн талаар санал боловсруулж хүргүүлжээ
2018-04-27

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын жилийн болон 4 дүгээр сарын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус аймагт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтийн талаархи судалгаа, мэдээлэл, түүний дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал зэргийг аймгийн ЗДТГ, Боловсрол соёл урлагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг байгууллагаас гаргуулан авч нэгтгэн боловсруулж Комисст хүргүүлжээ....

Сургалт явуулж, хүний эрхийн ном товхимол гардууллаа
2018-04-27

Увс аймаг дахь ШШГА-наас сургалт авах захиалга ирүүлсний дагуу 2018 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр тус байгууллагын нийт албан хаагчдад "Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах нь", "Хорих байгууллагатай холбоотой олон улсын гэрээ, конвенц" сэдвээр 1 цагийн хугацаатай сургалт явууллаа. Сургалтанд тус байгууллагын 18 албан хаагч хамрагдлаа. Сургалтын төгөсгөлд "Хорих байгууллагын ажилтнуудад зориулсан олон улсын баримт бичгийн эмхэтгэл" номыг тус байгууллагын дэд дарга бөгөөд Цагдан...

2018 оны 4 дүгээр сард 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 2 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлжээ
2018-04-27

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 4 дүгээр сард биечлэн 9, утсаар 5, нийт 14 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 5 цаг 10 минут зарцуулж ажиллалаа. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хууль зүйн туслалцаа авах эрх 2, хөдөлмөрлөх эрх 3, эд мөнгөний тусламж авах эрх 2, иргэний харъяалалтай байх эрх 1, эвлэлдэн нэгдэх эрх 1, өмчлөх эрх 1, хүүхдийн эрх 1, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх 1, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол...

“Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэл”-ийг өргөн барилаа
2018-03-30

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.3 дахь хэсэгт, 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь тухайн жилийн хүний эрх, эрх чөлөөний төлөв байдлыг тодорхойлон "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл”-ийг жил бүрийн эхний улиралд багтаан УИХ-д өргөн барьдаг. Энэ жилийн илтгэлийг ХЭҮК-оос хийсэн хяналт...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцов
2018-03-29

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг Увс аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дэд хөтөлбөр боловсруулж байгаатай холбогдуулан аймгийн ХХҮХ-ээс 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцож хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа, зарим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зүгээс Комиссын ажилтанд хандаж хууль зүйн зөвлөгөө авсан, гомдол гаргасан талаархи мэдээллийг танилцуулж, тэдний эрхийг хамгаалах...

Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийв
2018-03-29

Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн төлөв байдлын талаархи илтгэх хуудсыг, Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн төслийн хамт боловсруулж Комисст хүргүүллээ. Увс аймагт Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн төлөв байдлыг судлах зорилгоор 13 асуулт бүхий санал асуулгын хуудсыг боловсруулж 2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг зэрэг газруудад ажилласан. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа иргэдээс сэтгэл ханамжийн...

2018 оны 3 дугаар сард 10 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 3 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлжээ
2018-03-29

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 3 дугаар сард биечлэн 10, нийт 10 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 290 минут буюу 4 цаг 50 минут зарцуулж ажиллалаа. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хууль зүйн туслалцаа авах эрх 4, гэр бүлийн хүчирхийлэл 1, хөдөлмөрлөх эрх 2, хүүхдийн эрх 2, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх 1, сурч боловсрох эрх 1 тус тус байна. Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх зөрчигдсөн 2, эд мөнгөний тусламж авах болон хүүхдийн эрх...

Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн чиглэлээр дүн шинжилгээ хийв
2018-03-29

Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн хүрээнд орон нутгийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийсэн илтгэх хуудсыг Комиссын даргын Шаардлагын төслийн хамт боловсруулж Комисст хүргүүлжээ....

2018 оны 2 дугаар сард 8 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 1 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлжээ
2018-03-29

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 2 дүгээр сард буюу 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар биечлэн 7, утсаар 1, нийт 8 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 180 минут буюу 3 цаг зарцуулжээ. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хууль зүйн туслалцаа авах эрх 1, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 2, гэр бүл цуцлалт 1, хөдөлмөрлөх эрх 3, хүүхдийн эрх 1, төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах эрх 1, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх 1 тус тус байна....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК