Ядамцоогийн ХОНГОРЗУЛ - Шинжээч
Утас: 70453222
Цахим шуудан: uvs@mn-nhrc.org
Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн байр

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

Увс аймагт хоригдож буй ялтнуудад хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа
2017-04-21

2017 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр Увс аймгийн ШШГА-ны цагдан хорих байр, Баривчлах ял эдлүүлэх байранд ял эдэлж байгаа аж ахуйн ялтан болон баривчлах ял эдэлж байгаа 15 иргэнд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт ба хүний эрхэд суурилсан хандлага”, "Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай”, "Ялтны хөдөлмөрлөх эрх ба бусад эрх” сэдвээр сургалт явуулж холбогдох ном, гарын авлага, тараах материал тарааж ажиллалаа....

"Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийн хэрэгжилт" сэдвээр дүн шинжилгээ хүргүүллээ
2017-04-21

2017 оны 4 дүгээр сард "Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрх” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ....

2017 оны 4 дүгээр сарын гомдол, хууль зүйн зөвлөгөөний мэдээ
2017-04-21

2017 оны 4 дүгээр сард буюу 4 дүгээр сарын 21-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 11 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний гомдол, шударга шүүхээр шүүлгэх болон эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчийн эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний гомдол, нийт 2 гомдлыг 4 дүгээр сард  хүлээн авч Комисст шилжүүлэн, хариуцсан референттэй хамтран гомдол шалгах ажиллагааг чиглэлийн дагуу явуулан ажиллаж, улмаар уг гомдлыг шийдвэрлүүлэхээр...

2017 оны 3 дугаар сард 11 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгөв
2017-03-22

2017 оны 3 дугаар сард буюу 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 11 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль зүйн зөвлөгөөг эрхийн төрлөөр авч үзвэл хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 5 иргэн, ахмад настны эрх зөрчигдсөн тухай 2 иргэн, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, хууль зүйн туслалцаа авахаар 6 иргэн, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, өмчлөх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, ялгаварлан...

Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрхийн зөрчил сэдвээр дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудас хүргүүлэв
2017-03-22

Комиссын Ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын графикийн дагуу 2017 оны 3 дугаар сард "Увс аймгийн түвшинд хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрхийн зөрчил” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ....

Хилийн цэргийн 0245 дугаар ангид хүний эрхийн сургалт явуулав
2017-03-22

Увс аймгийн Улаангом суман дахь Хилийн цэргийн 0245 дугаар ангиас хүний эрхийн сургалт авахаар захиалга ирүүлсний дагуу 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр тус ангид "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, "Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай” гэсэн сэдвээр 2 цагийн хугацаатай хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд тус ангийн 49 албан хаагч хамрагдав. Сургалтын үеэр хүний эрхийн 4 төрлийн ном, товхимол нийт 40 ширхэгийг тус ангийн албан хаагчдад...

Хүүхдийн эрхийн зөрчил ба хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл сэдвээр дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудас хүргүүлэв
2017-02-21

Ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын графикийн дагуу 2017 оны 2 дугаар сард "Увс аймаг дахь хүүхдийн эрхийн зөрчил ба хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ. Дүн шинжилгээг хийхдээ аймгийн Цагдаагийн газар, ГБХЗХГ-тай нягт хамтран ажиллаж, холбогдох мэдээ, судалгааг  гаргуулан авч, түүнийг эх сурвалж болгон илтгэх хуудсаа боловсрууллаа....

2017 оны 2 дугаар сарын гомдол, хууль зүйн зөвлөгөө
2017-02-21

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Я.Хонгорзул би 2017 оны 2 дугаар сард буюу 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар нийтдээ 10 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 2 гомдол хүлээн авч Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүлж ажиллалаа. ...

Орон нутагт хүний эрхийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хүргүүллээ
2017-01-24

Комиссын ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын графикийн дагуу 2017 оны 1 дүгээр сард "Байгаль орчны хууль тогтоомж ба эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн хэрэгжилтэд” дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ....

Эссэ шалгаруулах ажлын хэсэгт орж ажиллалаа
2017-01-24

Шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран ажиллаж Увс аймгийн төв Улаангом сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд "Сурч боловсрох эрх" сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан зарласан бөгөөд уг уралдаанд ирүүлсэн эссэнүүдийг шалгаруулах ажлын хэсэгт орж ажиллан 3 эссэг дүгнэж шалгаруулсан....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК