Ядамцоогийн ХОНГОРЗУЛ - Референт
Утас: 70453222
Цахим шуудан: uvs@mn-nhrc.org
Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, 3 дугаар баг, Ю.Цэдэнбалын талбайн дэргэд Централ оффисийн нэгдүгээр давхар

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

Дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудас хүргүүлжээ
2018-09-17

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 7-8 дугаар сард буюу 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар биечлэн 5, нийт 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 120 минут буюу 2 цаг зарцуулж ажиллажээ. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хууль зүйн туслалцаа авах эрх 1, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 2, хөдөлмөрлөх эрх 1, эд мөнгөний тусламж авах эрх 1 тус тус байна."Өсвөр насны хүүхэд, залуусын согтуурах, мансуурах, донтох байдлын шалтгаан нөхцөлийг судалж Комиссын гишүүний...

“Хүний эрхийн нээлттэй өдөр” арга хэмжээг Увс аймагт зохион байгуулна
2018-09-17

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н.Ганбаяраар ахлуулсан баг 2018 оны 10 дугаар сарын 1-2-нд Увс аймагт ажиллаж "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулна. Нээлттэй өдрийн хүрээнд аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, ЗДТГ-ын дарга болон хуулийн байгууллагуудын удирдлагуудтай уулзаж орон нутаг дахь хүний эрхийн асуудлаар мэдээлэл солилцох, төрийн захиргааны 40, төрийн үйлчилгээний 40, хууль сахиулах байгууллагын 40, нийт 120 гаруй албан хаагчдад Хүний эрхийн багц...

Увс аймагт жендэр, хүний эрхийн 20 сургагч багш бэлтгэлээ.
2018-09-17

Монгол Улсад мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төрийн байгууллага дотор жендэрийн тэгш байдлыг бүрдүүлэхэд төрийн албан хаагчдын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тайлбарлан таниулах, хүний нөөц, жендэрийн асуудал эрхэлсэн ажилтнуудын жендэр ба хүний эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 21 аймгийг хамруулан бүсчилсэн байдлаар жендэр, хүний эрхийн мэргэшсэн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг...

Аймаг бүрт жендэр, хүний эрхийн 20-оос доошгүй тооны сургагч багш бэлтгэнэ
2018-09-10

Монгол Улсад мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төрийн байгууллага дотор жендэрийн тэгш байдлыг бүрдүүлэхэд төрийн албан хаагчдын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тайлбарлан таниулах, хүний нөөц, жендэрийн асуудал эрхэлсэн ажилтнуудын жендэр ба хүний эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 21 аймгийг хамруулан бүсчилсэн байдлаар жендэр, хүний эрхийн мэргэшсэн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг...

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлчдийг чадавхжуулах бүсчилсэн сургалтуудыг зохион байгууллаа
2018-07-5

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт зааснаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь "Хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомж, олон улсын гэрээг олон нийтэд сурталчлах, хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжих” чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг болно. Энэ хүрээнд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн ажилтан, сэтгүүлчдийн хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, үйл ажиллагаандаа хүний эрхэд суурилсан хандлагыг...

2018 оны эхний хагас жилд 4 удаагийн хүний эрхийн сургалт зохион байгуулж 116 хүнийг хамруулжээ
2018-06-22

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны эхний хагас жилд 7 цаг 50 минутын хугацаатай 4 удаагийн сургалт, мэдээллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үүнд 116 хүнийг сургалтанд хамруулсан бол сурталчилгааны ажлын тухайд 16 удаа хүний эрхийн сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан байна. Мөн 4 дүн шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэн Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийн төслийн хамт боловсруулан Комисст хүргүүлж ажиллажээ....

2018 оны эхний хагас жилд 16 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлэн 75 хүнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллажээ
2018-06-22

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай иргэдээс 16 гомдол бичгээр хүлээн авч Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүлсэн бол биечлэн 59, утсаар 14, цахимаар 2, нийт 75 хүнд 18 эрхийн төрлөөр хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан бөгөөд үүнд нийт 1860 минут буюу 77.5 цаг зарцуулсан байна. 2018 оны эхний хагас жилд иргэдэд өгсөн хууль зүйн зөвлөгөөг эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хөдөлмөрлөх эрх – 25, Хууль зүйн туслалцаа авах эрх – 13, Хүүхдийн эрх – 5, Хохирол нөхөн төлүүлэх эрх –...

2018 оны 6 дугаар сард 9 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлэн, 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллажээ
2018-06-22

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны 6 дугаар сард биечлэн 5, утсаар 2, нийт 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, үүнд 190 минут буюу 3 цаг 10 минут зарцуулж ажиллалаа. Эрхийн төрлөөр авч үзвэл: Хөдөлмөрлөх эрх 2, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах эрх 1, өмчлөх эрх 1, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх 1, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 1, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх, эмнэлгийн тусламж авах эрх 1 тус тус байна. Мөн өмчлөх эрх зөрчигдсөн...

Ажилтнуудаа ялгаварлан гадуурхсан зөрчлийг арилгуулахаар Шаардлага хүргүүллээ
2018-06-15

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзулд хандан тус аймгийн иргэдээс ирүүлсэн гомдолд ажиллагаа явуулсаны үндсэн дээр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н.Ганбаяр хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулахаар 2018 оны 06 дугаар сарын 12-нд Увс аймгийн Засаг даргад хандан Шаардлага хүргүүллээ. Тус Шаардлагыг Та бүхэнд бүрэн эхээр нь толилуулж байна.  ШААРДЛАГА УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСАЙХАН ТАНАА Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн...

Дүн шинжилгээ хийсэн илтгэх хуудсыг хүргүүлжээ
2018-06-13

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, малчин өрхийн, ядуу эмзэг бүлгийн хүүхэд болон хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн сургууль завсардалт ба сурч боловсрох эрхийн төлөв байдлыг судалж дүн шинжилгээ хийсэн илтгэх хуудсыг Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн төслийн хамт боловсруулж Комисст хүргүүлсэн. Дүн шинжилгээ хийх хүрээнд Увс аймгийн БСУГ, ХХҮХ, ГБХЗХГ-аас аймгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй, малчин өрхийн, ядуу эмзэг бүлгийн, хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн судалгаануудыг хүлээн авлаа....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК