Ядамцоогийн ХОНГОРЗУЛ - Шинжээч
Утас: 70453222
Цахим шуудан: uvs@mn-nhrc.org
Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, 3 дугаар баг, Ю.Цэдэнбалын талбайн дэргэд Централ оффисийн нэгдүгээр давхар

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх цагийн хуваарь


Гариг

Цаг

Даваа

09:00-13:00

14:00-18:00

Мягмар

09:00-13:00

14:00-18:00

Лхагва

09:00-13:00

14:00-18:00

Пүрэв

09:00-13:00

14:00-18:00

Баасан

09:00-13:00

14:00-18:00

Дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудсыг хүргүүллээ
2017-09-14

"2017 оны 8 дугаар сард "Төрийн үйлчилгээ ба хүнд суртал, чирэгдэл хүний эрхийн асуудал” сэдвээр орон нутгийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийлээ. Илтгэх хуудсыг төвд хүргүүлэв....

2017 оны 6, 7 дугаар сарын гомдол, хууль зүйн зөвлөгөөний мэдээ
2017-09-14

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзул 2017 оны 6, 7 дугаар сард нийтдээ 12 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Иргэд дараах асуудлаар хандсан байна. Үүнд: хууль зүйн туслалцаа авах эрх – 3, хөдөлмөрлөх эрх – 2, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх – 1, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх – 2, эд мөнгөний тусламж авах эрх – 1, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрх – 2, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх – 2, халдашгүй...

2017 оны 8 дугаар сарын гомдол, хууль зүйн зөвлөгөөний мэдээ
2017-07-27

2017 оны 8 дугаар сард буюу 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 11 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль зүйн туслалцаа авах эрх – 4, Хөдөлмөрлөх эрх – 3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх – 4, Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх – 2, Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрх – 1, Хохирол нөхөн төлүүлэх эрх – 1, Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх – 1 иргэн тус тус хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авлаа. Хууль зүйн зөвлөгөө өгөхөд зарцуулсан хугацааг...

Дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудас хүргүүлэв
2017-07-19

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын сар, жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг сар бүр тодорхой сэдвийн хүрээнд боловсруулж Комисст хүргүүлдэг. Дээрхи ажлын хүрээнд 2017 оны 6 дугаар сард "Бичил уурхайн эрх зүйн орчинг сайжруулах асуудлаар НҮБ-ын Хүний эрхийн ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг /UPR/-ийн зөвлөмжийн хэрэгжилт", 7 дугаар сард "Сонгох, сонгогдох эрхийн хэрэгжилт ба залуучуудын оролцооны асуудал" сэдвээр тус тус дүн...

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан Централ оффист байрлаж байна
2017-07-19

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан 2017 оны 6 дугаар сараас эхлэн Централ оффисын нэгдүгээр давхарт байрлаж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хүний эрх зөрчигдсөн иргэдэд биечлэн болон утсаар хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, шаардлагатай тохиолдолд гомдлыг бичгээр хүлээн авч Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүлж ажиллаж байна. Мөн байгууллага, иргэдийн хүсэлт захиалгаар болон өөрийн санаачлагаар хүний эрхийн сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулж...

Ном, товхимол түгээж ажиллав
2017-05-24

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2017 оны эхний 5 сард 21 нэр төрлийн хүний эрхийн ном, тохимол 148 ширхэгийг сургалт, мэдээлэл хийсэн, судалгаа авсан болон хууль зүйн зөвлөгөө авсан байгууллага, албан тушаалтан, иргэдэд түгээж ажилласан байна....

2017 оны эхний 5 сард 6 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 179 хүнийг хамруулжээ
2017-05-24

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2017 оны эхний 5 сард хүний эрх, эрх чөлөөний чиглэлээр 9 цагийн хугацаатай нийт 6 удаагийн сургалт зохион байгуулж, үүнд 179 хүн хамрагджээ....

Хүүхдийн эрхийн чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын мэдээг Комисст хүргүүлэв
2017-05-24

Комиссоос 2017 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр "Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд ахиц дэвшил гаргах нь” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах хүрээнд Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг илтгэл тавихтай холбогдуулан Комиссын Увс аймаг дахь ажилтны зүгээс хүүхдийн эрхийн асуудлаар 2014-2017 оны эхний улиралд хийгдсэн сургалт, сурталчилгааны мэдээг хүснэгтээр гаргаж Комисст хүргүүллээ. Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан хүүхдийн эрхийн чиглэлээр 2014 онд 7, 2015 онд 4, 2016 онд 2 удаа нийт 13 удаагийн...

Түргэн, Давст сумдад томилолтоор ажиллаж, бичил уурхайг албажуулах чиглэлээр хамтран ажиллав
2017-05-24

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн "Тогтвортой бичил уурхай" төслийн санхүүжилтээр 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-28-ны өдрүүдэд тус аймгийн "Байгаль орчин уул уурхайн холбоо" ТББ-тай хамтран аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын газар зэрэг төрийн байгууллагын ажлын хэсэгтэй нэг баг болж, бичил уурхайг албажуулах чиглэлээр Түргэн, Давст сумдад сургалт, мэдээллийн үйл ажиллагаанд хамтран оролцож, ном товхимол тарааж ажиллалаа. Мөн Түргэн сумын Бургастай, Улаанначин, Давст...

Албан бус боловролын төвд хүний эрхийн ном, гарын авлага хүлээлгэн өгөв
2017-05-24

Тус аймаг дахь албан бус боловсролын "Гэгээрэл" төвтэй хамтран ажиллаж, сурч боловсрох эрх сэдвийн хүрээнд судалгаа авсан бөгөөд тус төвийн сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглүүлэхээр хүний эрхийн 17 нэр төрлийн ном, товхимол 17 ширхэгийг хүлээлгэн өглөө....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК