Комиссын гишүүн баруун аймгуудад ажиллаж байна
2016-09-28

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н.Ганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг 2016 оны 9 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд Увс аймагт ажиллалаа....

Бичил уурхайчдад сургалт явууллаа
2016-09-21

Дорноговь аймгийн Айраг сумын Засаг даргын тамгын газрын хүсэлтийн дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дорноговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Ч.Нандин-Эрдэнэ 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр "Хүний эрх”, "Хүний эрхэд суурилсан хандлага” гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгууллаа....

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой бичил уурхай" төслийг хэрэгжүүлж байна
2016-07-19

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой бичил уурхай" төслийн 2016 оны эхний хагас жилийн тайлантай энд дарж [751.01 Kb] танилцана уу....

Бичил уурхайчдад сургалт явууллаа
2016-06-8

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр 2016 онд орон нутагт хувиараа ашигтмал малтмал олборлогч иргэдэд "Хүний эрх ба, жендэрийн тэгш байдал" бүсчилсэн сургалт зохион байгуулах, тэдгээр бичил уурхайн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн билээ....

Тариалан, Өмнөговь сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ХАМО иргэдэд мэдээлэл хийв
2016-05-31

Увс аймгийн Тариалан сумын Бор хавцал, Мээрэн, Өмнөговь сумын Орлогын гол, Цэрэнцэг, Дайв хэмээх газруудад хувиараа ашигт малтмал олборлож байгаа 200 гаруй иргэдэд хүний эрхийн мэдээлэл, сурталчилгаа хийж ажиллалаа....

Бичил уурхайчдад сургалт явууллаа
2016-05-23

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичил уурхай төслийн дэмжлэгтэйгээр Комиссын гишүүн П.Оюунчимэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2016 оны 5 дугаар сарын 8-аас 19-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Жаргалант, Бөмбөгөр, Галуут сумд, Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Есөнбулаг суманд үйл ажиллагаа явуулж буй бичил уурхайчдад "Хүний эрх ба, жендэрийн тэгш байдал" сургалтыг зохион байгууллаа. Түүнчлэн дээрх сумдын бичил уурхайн...

“Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь” төслийг хэрэгжүүлж байна
2015-07-8

Монгол Улсын Хүний эрхийн Комисс Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг хамтран "Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, хүний эрхэд суурилсан төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь” төслийг 2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК