Бичил уурхайчдад сургалт явууллаа
2016-05-23

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичил уурхай төслийн дэмжлэгтэйгээр Комиссын гишүүн П.Оюунчимэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2016 оны 5 дугаар сарын 8-аас 19-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Жаргалант, Бөмбөгөр, Галуут сумд, Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Есөнбулаг суманд үйл ажиллагаа явуулж буй бичил уурхайчдад "Хүний эрх ба, жендэрийн тэгш байдал" сургалтыг зохион байгууллаа. Түүнчлэн дээрх сумдын бичил уурхайн...

“Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь” төслийг хэрэгжүүлж байна
2015-07-8

Монгол Улсын Хүний эрхийн Комисс Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг хамтран "Хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, хүний эрхэд суурилсан төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь” төслийг 2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК