Сонгуулийн санал авах байртай танилцлаа
2016-06-27

Сонгуулийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.4-т "Харааны бэрхшээлтэй сонгогч саналаа өгөхөд зориулсан саналын саналын хуудсыг унших, санал тэмдэглэх тусгай зориулалтын брайль үсэг бүхий хавтас санал авах байр бүрд нэг байна”, мөн зүйлийн 87.5-д "... санал авах байр бүрд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан санал бэлтгэх бүхээгийг тусгайлан тоноглож бэлтгэсэн байна”, мөн зүйлийн 87.6-д "Санал авах байр нь тэргэнцэртэй сонгогч орох боломжоор хангагдсан байна” хэмээн хөгжлийн бэрхшээлтэй...

Н.Ганбаяр: Сэтгэл санааны хохирлыг шүүгч үзэмжээрээ л шийдвэрлэж байна
2015-12-17

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын анхны төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч АНУ-ын тэргүүн хатагтай асан Элеанор Рузвельт "Хүний эрх бол маш жижиг зүйлээс эхэлдэг. Энэ нь тухайн  хүний амьдарч буй болон оршин суугаа газар, ажил, сургууль, байр, орон сууц гээд тэр бүхэнд бий. Яг энд л хүн бүр тэгш эрхтэй, ялгаварлан гадуурхагдахгүй байхыг хүсдэг. Тиймээс хаа нэгтэйгээс хайгаад нэмэргүй” гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хүний эрх төрсөн цагаас нь заяамлаар бий болдог зүйл аж. Харин бид...

Ж.Бямбадорж: Хүний эрх зөрчих “өвчин” хүндэрсээр эмчилгээгүй болох вий
2015-12-7

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржтой ярилцлаа....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК