Сургалт хийлээ
2016-09-23

2016.05.30-нд Төмөр Замын Худалдааны хамт олонд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаа болон жендрийн асуудлуудаар сургалт зохион байгуулж, цаашид олон төрлийн сургалтуудыг дахин явуулах талаар ярилцав....

Цэцэрлэгийн багш нарт сургалт явуулав
2016-09-22

Баянхонгор аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр "Хүний эрхийн тухай ойлголт”, "Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, "Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-иар сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 60 минутын турш тухайн цэцэрлэгийн 14 багш ажилчид хамрагдлаа....

Хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа
2016-09-22


"Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд үе тэнгийнхэний оролцоо хамтран зохион байгуулж 14 хоногийн аяны хүрээнд Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 3-р сургуулийн 11-12-р ангийн 30 сурагчид 2016 оны 09-р сарын 20-ны өдөр,  Мандал сургуулийн 156 хүүхдэд 2016 оны 09-р сарын 21-ний өдөр "Хүний эрхий ойлголт " сургалтыг зохион...

Бичил уурхайчдад сургалт явууллаа
2016-09-21

Дорноговь аймгийн Айраг сумын Засаг даргын тамгын газрын хүсэлтийн дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дорноговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Ч.Нандин-Эрдэнэ 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр "Хүний эрх”, "Хүний эрхэд суурилсан хандлага” гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгууллаа....

2. 6 дугаар тойргийн "Тахар"-ын алба хаагчдад сургалт зохион байгуулав
2016-09-21

6 дугаар тойргийн Тахарын албаны албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав.  Сургалтанд нийт 35 албан хаагч хамрагдав. ...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК