2. 6 дугаар тойргийн "Тахар"-ын алба хаагчдад сургалт зохион байгуулав
2016-09-21

6 дугаар тойргийн Тахарын албаны албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав.  Сургалтанд нийт 35 албан хаагч хамрагдав. ...

Гэр бүлийн хүчирхийлэл сэдэвт хичээл заав
2016-08-29

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь ШШГА-ны хүсэлтээр 2016 оны 08 дугаар сарын 29 –ны  өдөр тус албаны сургалтын танхимд 14 ажилтан, алба хаагч нарт "Гэр бүлийн хүчирхийлэл ” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал энэ нийгмийн тулгамдсан асуудал тул иргэн бүрийн хариуцлагатай оролцоо чухал байгааг онцлон хамтран санал солилцож хамтдаа тэмцэх шаардлагатай цаг үед амьдарч байгаа тухай сонирхолтой сэдвийг хөндөж байлаа. ...

Орон нутгийн ахлах мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулж байна
2015-12-24

2015 оны 12 дугаар сарын 22-оос 24-ний өдрүүдэд Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран ХЭҮК-ын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, мэргэшил ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна....

Халамжийн мэргэжилтнүүдэд сургалт явуулж байна
2015-12-3

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Швейцарын Хөгжлийн Агентлагтай хамтран 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр нийслэл, аймаг, дүүргүүдийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, хүүхэд гэр бүл, хөгжлийн хэлтсийн болон бичил уурхай бүхий сумдын нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх "Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сургалтыг Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны хурлын танхимд зохион байгуулж байна....

Сумдын ИТХ-ын дарга нарт сургалт зохион байгуулж байна
2015-11-30

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-аас 12 дугаар сарын 01-ны хооронд бичил уурхай бүхий сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарт "Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдэвт сургалтыг "Энхийн төлөө цогцолбор”-т зохион байгуулж байна....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК