Монгол бичгийн сургалтад хамрагдав
2015-11-26

2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажилтнууд монгол бичгийн сургалтад хамрагдлаа. Уг сургалтыг "Бичиг соёл” төвийн багш Д.Ганбаатар явуулав....

Сургалт зохион байгуулав
2015-11-23

 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-нд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний газарт "Ажлын байрны дарамт, шахалт” сэдэвт сургалтыг явууллаа. Төрийн албан хаагчдын хүний эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрлөх эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилго бүхий уг сургалтад тус байгууллагын 67 ажилтан, албан хаагчид хамрагдав....

Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газрын албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа
2015-11-18

2015 оны 11 дүгээр сарын 17-нд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газрын ажилтан, албан хаагчдад "Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, "Төрийн үйлчилгээ ба хүний эрх” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга, хяналтын улсын байцаагч, улсын ахлах бүртгэгч зэрэг 20 хүн хамрагдав....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК