Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс » Хуудас 8 Хүний эрхийн Үндэсний Коммис
“Хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлцгээе” аяны хүрээнд үнэлгээ хийж байна
2018-04-23

Хэнтий аймгийн тэргэнцэртэй иргэдийн холбооноос "Хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлцгээе” 2 сарын аянг зохион байгуулж байгаа бөгөөд тус арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр Хэнтий аймгийн төв Чингис хотод үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагууд болон аж ахуй нэгж, байгууллагуудын байр, гудамж талбайн орчны хүртээмжтэй байдлын үнэлгээг хийж эхлүүллээ....

Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудад "Хүний эрхийн хамгаалагч" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
2018-04-23

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монголын Эмнести Интернэшнл байгууллага хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлчдэд "Хүний эрхийн хамгаалагч" сургалтыг зохион байгууллаа....

Дархан-Уул аймагт ажиллах шинэ ажилтанг томиллоо
2018-04-23

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах шинжээчээр Эрдэнэтөгсийн Болортуяа 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ноос томилогдон ажиллаж эхэллээ. Манай Дархан-Уул аймаг дахь ажилтантай дараах утас, хаягаар холбоо барина уу. Утас: 70370722 Цахим шуудан: darkhan-uul@mn-nhrc.org Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 4-р баг, Аймгийн Прокурорын газрын байр, 1 давхарт байрлаж байна. ...

Замын цагдаагийн албаны зохицуулагчдад хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа
2018-04-23

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-нд Цагдаагийн ерөнхий газрын харъяа Замын цагдаагийн албаны зохицуулагчдад зориулан "Ахлах зохицуулагч нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх”, "Зохицуулагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт мэргэшүүлэх болон давтан сургалтад "Хүний эрхийн тухай ойлголт, чиг хандлага” сэдвээр 8 цагийн хичээл заалаа....

Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангийн алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт явуулж байна
2018-04-20

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харъяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангийн алба хаагчдад "Хорих байгууллага дахь хүний эрх”, "Тусгай галт зэвсэг хэрэглэх үед хүний эрхийг хангах нь” зэрэг сэдвээр сургалт явуулж байна. Уг сургалтыг байгууллагуудын хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд, тус Цагдан хорих ангийн удирдлагын хүсэлтээр зохион байгуулж байгаа юм....

Ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн чиглэлээр иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхжуулж, Тэгш байдлын эвсэл байгуулна
2018-04-18

Equal Rights Trust олон улсын байгууллагаас "GSP+ буюу Хөнгөлөлтийн ерөнхий хөтөлбөрт хамрагдаж буй орнуудад олон улсын гэрээний хэрэгжилт, түүнд тавих мониторинг сайжруулах нь" нэртэй төслийг Монгол Улсад хэрэгжүүлж эхэлж байгаа бөгөөд уг төслийн хүрээнд иргэний нийгмийн байгууллагууд болон үйлдвэрчний эвлэлд зориулсан "Үл ялгаварлан гадуурхалт ба тэгш эрх” сэдэвт 3 өдрийн сургалтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисстой хамтран өнгөрсөн оны 11 дүгээр сард...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК