2009 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Албан боловсролын салбар дахь хүний эрхийн сургалтын тогтолцоог бэхжүүлэх, боловсролын байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд түлхүү анхаарч ажилласны үр дүнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, нийгмийн ажилтан, сурагчдад "Эрхэд суурилсан хүний эрхийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг цуврал байдлаар хийсэн болно. УИХ-ын гишүүд болон Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв төрийн бус байгууллагын санаачлагаар, Монгол Улсад хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх,...

2008 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хууль хяналтын байгууллагын ажилтанд зориулсан сургалтыг "Хохирогчийн эрхийг хангах нь”, "Хүний эрхийг хангах, хамгаалахад цагдаагийн албан хаагчийн үүрэг хариуцлага, "Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг хамгаалах, эрүү шүүлтийг хориглох нь”, ”Хүн худалдаалах гэмт хэрэг”, "Хүнд сурталд гарц бий”, "Энхийг сахиулах үйл ажиллагаа ба хүний эрх”, "Цэргийн алба ба хүний эрх”, "Цэргийн байгууллага дахь хүний эрхийн асуудал” зэрэг сэдвийн хүрээнд Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Хил...

2006 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудыг чадавхжуулах чиглэлээр Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд, Цагдаагийн академийн сонсогч, нийслэл, хөдөө орон нутгийн эрүүлжүүлэх байрны эмч нарт хүний эрхийн сургалтуудыг зохион байгуулав. "Монгол Улс дахь эрүү шүүлтийн нөхцөл байдал" сэдэвт хуулийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг нийт 70 гаруй төлөөлөгчдийг оролцуулан хийлээ. ШШГЕГ-тай хамтран ШШГЕГ-ын харъяа төвлөрсөн хорих ангийн дарга, нийгмийн ажилтнуудад зориулсан "Хүний эрх ба...

2005 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаа
2013-02-26

Хуулийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтын тухайд: Нийслэл, дүүрэг, аймгуудын орлогч прокурор нарт зориулан "Хүний эрх прокурорын хяналт" сэдвээр, Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн болон Төмөр замын цагдаагийн хэлтэс, Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шинжээчдэд зориулан "Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрх" сэдвээр, Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн талаарх сургалтыг Цагдаагийн Академитай хамтран цагдаагийн...

2004 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа
2013-02-25

Мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокурор зэрэг хуулийн байгууллагын албан хаагчдад зориулан дараах сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.Үүнд: Баривчлах, цагдан хориход хүний эрхийг хангах нь Эмэгтэйчүүд, охидыг хил дамнуулан наймаалах асуудлын өнөөгийн төлөв байдал Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрх Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенц. Хүний эрхийн зөрчилтэй асуудлыг эвлэрүүлэх, зуучлах арга барил ашиглан шийдвэрлэх талаар сургалтыг зарим төрийн байгууллагын өргөдөл, гомдол...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК