2010 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Комисс нь иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх зорилгоор сургалтыг дангаар буюу бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан сургалт, боловсролын үйл ажиллагаанаас онцлон дурдвал: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, нийгмийн ажилтан, сурагчдад "Эрхэд суурилсан хүний эрхийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг явуулж, Швейцарийн Хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Хүний...

2009 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Албан боловсролын салбар дахь хүний эрхийн сургалтын тогтолцоог бэхжүүлэх, боловсролын байгууллагын ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд түлхүү анхаарч ажилласны үр дүнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, нийгмийн ажилтан, сурагчдад "Эрхэд суурилсан хүний эрхийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг цуврал байдлаар хийсэн болно. УИХ-ын гишүүд болон Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв төрийн бус байгууллагын санаачлагаар, Монгол Улсад хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх,...

2008 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хууль хяналтын байгууллагын ажилтанд зориулсан сургалтыг "Хохирогчийн эрхийг хангах нь”, "Хүний эрхийг хангах, хамгаалахад цагдаагийн албан хаагчийн үүрэг хариуцлага, "Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг хамгаалах, эрүү шүүлтийг хориглох нь”, ”Хүн худалдаалах гэмт хэрэг”, "Хүнд сурталд гарц бий”, "Энхийг сахиулах үйл ажиллагаа ба хүний эрх”, "Цэргийн алба ба хүний эрх”, "Цэргийн байгууллага дахь хүний эрхийн асуудал” зэрэг сэдвийн хүрээнд Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Хил...

2006 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудыг чадавхжуулах чиглэлээр Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд, Цагдаагийн академийн сонсогч, нийслэл, хөдөө орон нутгийн эрүүлжүүлэх байрны эмч нарт хүний эрхийн сургалтуудыг зохион байгуулав. "Монгол Улс дахь эрүү шүүлтийн нөхцөл байдал" сэдэвт хуулийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг нийт 70 гаруй төлөөлөгчдийг оролцуулан хийлээ. ШШГЕГ-тай хамтран ШШГЕГ-ын харъяа төвлөрсөн хорих ангийн дарга, нийгмийн ажилтнуудад зориулсан "Хүний эрх ба...

2005 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаа
2013-02-26

Хуулийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтын тухайд: Нийслэл, дүүрэг, аймгуудын орлогч прокурор нарт зориулан "Хүний эрх прокурорын хяналт" сэдвээр, Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн болон Төмөр замын цагдаагийн хэлтэс, Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шинжээчдэд зориулан "Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрх" сэдвээр, Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн талаарх сургалтыг Цагдаагийн Академитай хамтран цагдаагийн...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК