Танилцуулга » Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Коммис
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчиллээ
2017-12-4

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаанд туслах чиг үүрэг бүхий, хүний эрхийн талаар идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн Орон тооны бус зөвлөл ажилладаг. Тус зөвлөл нь Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаанд олон талт төлөөллийг хангах чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 3 жил тутам шинэчилдэг дүрэмтэй билээ. 2017 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр...

Стратеги төлөвлөгөө
2013-02-20

  Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь үйл ажиллагаагаа Стратеги төлөвлөгөөнд үндэслэн явуулдаг. Комиссын ажлын гол чиглэлүүдийн хэтийн төлөв, хүрэх үр дүнг тодорхойлох стратеги төлөвлөгөөг гурван жилд нэг удаа шинэчлэн баталдаг.  Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь 6 дахь стратеги төлөвлөгөөгөө батлан хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2015 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар батлав.  МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
2013-02-20

2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль батлагдсанаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажиллах эрх зүйн орчин бүрдсэн билээ. Хууль 6 бүлэг, 26 зүйлтэй бөгөөд Комисс, түүний гишүүний бүрэн эрх, үйл ажиллагааны зарчим, бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, хүний эрх, эрх чөлөөг аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн гэж үзвэл Комисст гомдол гаргах, шийдвэрлэх журмыг зохицуулдаг. Ийнхүү 2001 онд Монгол Улсад Парисын...

Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын Гишүүд
2013-02-20

  ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮН  НАНЗАДЫН ГАНБАЯР   Төрсөн огноо, газар: 1953 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Боловсрол: 1961-1971 Нийслэлийн 24 дүгээр дунд сургууль 1971-1976 ОХУ-ын Эрхүүгийн Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн факультет, Эрхүүгийн Улс төрийн оройн Их Сургуулийг1971-1976ондтус тустөгссөн. Эрх зүйч, улс төр судлаачмэргэжилтэй. ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын алба
2013-02-20

        Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Комисс нь Ажлын албатай. 2001 оны 2 дугаар сарын 2–ны өдөр гишүүд тангараг өргөснөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Комиссын бүрэн эрх хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2001 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр Комиссын ажлын алба байгуулагдсан. Ажлын албаны дүрмийг Комиссын дарга баталж, орон тоо, цалингийн санг Улсын Их Хурлаас баталсан төсөвт багтаан тогтоодог. Комиссын Ажлын албаны ажилтнууд төрийн захиргааны албан...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
2013-02-20

 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1993 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар олон улсын гэрээ, конвенцид заасан хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, эв нэгдлийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг хангаж, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үүрэг бүхий Хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг "Парисын зарчим”-д нийцүүлэн байгуулахыг гишүүн улс орнууддаа уриалсан билээ. Уг зарчимд зааснаар Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын үйл ажиллагаа нь:  Үндсэн хуулиар эсвэл хуулиар байгуулагдсан байх Хараат...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК