» » » Эхний 11 сарын байдлаар 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгөөд байна

Эхний 11 сарын байдлаар 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгөөд байна

Эхний 11 сарын байдлаар 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгөөд байна

2017 оны эхний 10 сарын байдлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нийт 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгснөөс Улаанбаатар хотод нийт 131 иргэнд 32 цаг 41 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.  

Мөн 2017 оны хагас жилийн байдлаар утсаар 77, цахимаар 7, биечлэн 659 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 16291 минут буюу 271 цагийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 131 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 32.4 цагийн, орон нутагт 612 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 239 цагийн хууль зүйн зөвлөгөөг тус тус өгч ажиллажээ.

Эрхийн төрөл

Тоо

1.

Хууль зүйн туслалцаа авах эрх

298

2.

Хөдөлмөрлөх эрх

161

3.

Эд мөнгөний тусламж авах эрх

17

4.

Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх

36

5.

Гэр бүл цуцлалт

14

6.

Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх

26

7.

Өмчлөх эрх

45

8.

Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрх

17

9.

Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх

28

10.

Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх

28

11.

Гэр бүлийн хүчирхийлэл

32

12.

Хохирол нөхөн төлүүлэх эрх

28

13.

Хүүхдийн эрх

14

14.

Хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрх

0

15.

Сурч боловсрох эрх

4

 

Нийт

743

 

Нийт хандсан тоо

Хэлбэр

Нийт минут

Утас

Цахим

Биечлэн

Улаанбаатар

131

18

7

106

1945

Архангай

7

0

0

7

190

Баян-Өлгий

29

1

0

27

745

Баянхонгор

13

1

0

12

753

Булган

24

0

0

24

610

Говь-Алтай

40

8

0

32

880

Говьсүмбэр

12

2

0

9

235

Дорноговь

41

7

0

32

1025

Дорнод

21

1

0

20

440

Дундговь

27

4

0

23

595

Завхан

30

3

0

27

689

Орхон

49

2

0

47

960

Өвөрхангай

36

0

0

5

125

Өмнөговь

16

2

0

32

860

Сүхбаатар

23

1

0

22

516

Сэлэнгэ

36

3

0

33

1106

Төв

18

4

0

14

300

Увс

31

6

0

29

775

Ховд

20

2

0

18

550

Хөвсгөл

68

11

0

57

891

Хэнтий

56

6

0

56

1599

Дархан

28

1

0

27

502

Нийт

743

77

7

659

16291

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК